Min tid i forsvaret
Ulrikke Nilsen, Mosjøen, 22 år

Når gjorde du førstegangstjenesten, og hvorfor valgte du å gjøre den?
Jeg var i førstegangstjenesten fra 2018 til 2019. Jeg valgte å gjøre den fordi jeg ville utfordre meg selv både fysisk og psykisk. Jeg har alltid hatt en liten drøm om å dra i forsvaret. Det var også en kul og givende opplevelse og noe helt annet enn hva jeg har gjort tidligere.

Hvordan opplevde du førstegangstjenesten?
Jeg hadde en veldig positiv opplevelse av førstegangstjenesten. Det var ett år jeg lærte utrolig mye, og det vil jeg huske for alltid. Jeg ble mer disiplinert på flere områder og lærte meg å samarbeide med andre. Det var aldri JEG, det var alltid VI. Det var alltid vi som skulle komme oss gjennom ting sammen. Alle er sterke og svake i forskjellige ting og da er det ingen skam å få hjelp. Det er også en mestringsfølelse når man har hjulpet andre. Det var til tider hardt og tungt, men de tunge stundene ble i ettertid til gode og morsomme minner. Jeg lærte mye om meg selv og jeg kommer aldri til å angre på at jeg gjennomførte dette året.

Har du gått videre etter førstegangstjenesten? Hva er eventuelt ambisjonene dine i Forsvaret?
Jeg var i førstegangstjenesten i et år og nå er jeg i heimevernet.

Hvordan opplever du å være kvinne i Forsvaret? (fordeler/ulemper)
Jeg har inntrykk av at forsvaret setter pris på dine gode kvaliteter og prøver å fremheve disse på best mulig måte uavhengig av kjønn. De største utfordringene med å være kvinne var da vi var i felt med tanke på hygiene. Det var lettere for menn enn for kvinner. Ellers stiller både menn og kvinner helt likt.

Det har tidligere vært debatt omkring hvorvidt kvinner styrker/svekker Forsvarets stridsevne. Hva mener du?
Det er bevist at fysisk evne er høyere hos menn, men alle andre egenskaper som er viktige i en militær sammenheng er kjønnsuavhengig. Derfor tror jeg på ingen måte at kvinner svekker forsvarets stridsevne. Jeg har sett kvinner bære sekker for menn, jeg vil ikke si at det handler om fysisk styrke, men om personens vilje og psyke. Det å kunne tenke klart i en stridssituasjon er noe av det viktigste i forsvaret. Jeg har alltid opplevd at både kvinner og menn jobber like hardt for å oppnå mål og løse oppdrag sammen. Motivasjon og vilje er nok det viktigste. I forsvaret lærer man at man ikke er sterkere enn det svakeste ledd, noe som er avhengig av personen og ikke kjønnet.

Det har i de siste årene vært oppslag i media om problemer med trakassering og mobbing i Forsvaret. Har du en kommentar/opplevelse å dele om temaet?
Jeg har lest at noen har opplevd dette, men jeg har aldri opplevd dette personlig i min tid i forsvaret.

Forsvaret har satt i gang tiltak for bedring (holdningsendring), har du merket noe til dette?
Alle vernepliktige var pålagte til å svare på en trivsels spørreundersøkelse. Som en videreføring av spørreundersøkelsen kunne det være greit med en personlig samtale med hver person for å oppklare ting fra undersøkelsen.

Andre ting du vil fortelle om?
Jeg synes det er viktig at flere kvinner verver seg. Forsvaret retter større fokus på at forskjellene ikke skal være stor. På grunnlag av mine positive opplevelser av forsvaret vil jeg oppfordre kvinner til å verve seg.

 


Holdningsendring i Forsvaret i dag
Det er fortsatt noen som mener at kvinnene svekker det norske Forsvaret, men det legges nå mer og mer til rette for likestilling og mangfold. Følg lenkene under for å lese mer om temaet:

Kvinner i Forsvaret svekker Norges stridsevne

Statsministeren om kvinner i Forsvaret 

Klare tiltak mot mobbing og trakassering

Iman Meskini – Kvinne og muslim i førstegangstjenesten

Forsvarets likestillings- og mangfoldskonferanse 2020