I løpet av 2021 skal Helgeland Museum utarbeide en ny strategiplan for virksomheten. Vi ønsker å involvere flest mulig i prosessen for å kunne ta en mer aktiv rolle i samfunnet framover. Vi ønsker innspill fra brukere,- så vel som «ikke»-brukere av museumstjenester i dag.
Kom med ønsker, tanker, kritikk ved å benytte deg av vårt skjema!
Det er planlagt flere høringsrunder i prosessen med ny strategiplan i Helgeland Museum, og vi sender gjerne ut invitasjon til disse. Vi vil også kunne sende ut utkast til den nye planen, for innspill.