Strategidag i Helgeland Museum

Helgeland Museum jobber med strategiplan 2022-2027. Museet har ambisjonen å løfte blikket ved å involvere historielag, kommuner, brukere og kultur utøvende i prosessen. Dermed skal spennvidde i arbeidet økes og tankemåter utvides.

Museet inviterer til et innspillmøte med lunsj. Programmet er åpen for alle interesserte. Påmelding er nødvendig for smittevern. Send e-post til tola@helmus.no innen mandag 31.05.21 kl.12:00.

Sted:          Havbrukssenteret på Toft, Brønnøysund
Tid:           Tirsdag 01 juni 2021. kl. 10.30 til 15.00


Program:  
10:30               Velkommen

  • Mål for dagen
  • Grunnleggende rammer, føringer og planer fra overordnede myndigheter

11:00-15:00     Strategiprosess:         

  • Vårt strategiske utgangspunkt og ståsted i dag
  • Muligheter, ambisjoner og mål                                                              
  • Avslutning og avklaring ift. videre strategiprosess                                           

12:00-12:45    Felles lunsj på Havbrukssenteret
15:00               Avslutning

Kaffepauser og andre pauser blir lagt inn etter behov.


Prosessleder

Harriet Andreassen Havdal i Essensi