Bøker og lydbøker for salg hos Helgeland museum
Bøker bestilles over telefon eller e-post. Informasjon om dette finnes under hvert boktilbud. Frakt tilkommer.

I krig og kjærlighet – om Liv Grannes/Sjøberg/Hauge.
Da krigen brøt ut var Liv Grannes kontordame på Politikammeret i Mosjøen. Hun ble med i motstandsarbeidet og var den første agenten for den hemmelige britiske organisasjonen SOE nord for Trondheim. Hun fikk den britiske «George Medal» for innsatsen hun gjorde på Helgeland under krigen. Les den spennende historien som er skrevet av hennes sønn Jørgen Chr. Hauge. 


ISBN:
978-82-92785-14-0
Forfatter: Jørgen Chr. Hauge
Salgspris: kr 175,-
Kjøpes direkte i museumsbutikkene våres (kontakt din museumsavdeling) eller bestilles på e-post: vefsn.museum@helmus.no 

***

fredrikkeFredrikke Tønder-Olsen -Fra øya Løkta på Helgeland.
Dette er historien om en særegen kvinne fra øya Løkta på Helgeland, som i sin ungdom leste Amtmandens Døtre og bestemte seg for at hun aldri ville gifte seg, men skape sitt eget liv fullt og helt. Hennes motoo var: – Er du alt, er du lam, har du vilje, kjem du fram.

ISBN: 978-82-92785-2
Forfatter: Dagrunn Grønbech
Salgspris: kr 200,-
Kjøpes direkte i museumsbutikkene våres (kontakt din museumsavdeling) eller bestilles på e-post: post@helmus.no

***

operasjonasfaltOperasjon asfalt
Den omfattende flyttinga av levninger etter døde sovjetiske krigsfanger som fant sted i 1951, ble kalt « Operasjon asfalt». De døde ble flyttet fra de mange lokale gravplassen spredt over hele Nord-Norge til et felles krigsgravsted på Tjøtta på Helgelandskysten. Operasjonen var nær knyttet til den kalde krigens politikk, og var et resultat av mistenksomhet og frykt for sovjetisk spionasje fra norsk side.

Marianne Neerland Solheim beskriver årsakene til at sovjetiske krigsfanger døde, det norsk-sovjetiske samarbeidet vedrørende flyttingen av gravene, gjennomføringa av selve «Operasjon asfalt» samt reaksjonene fra lokalsamfunn og andre. I tillegg skildres forvaltninga av jugoslaviske og polske krigsgraver i etterkrigsårene i regi av norske myndigheter og hva som har preget minnekulturen knyttet til de østeuropeiske ofrene etter andre verdenskrig. Tyngdepunktet i boka er imidlertid lagt på de sovjetiske ofrene for tysk brutalitet i Norge.

ISBN: (kommer)
Forfatter: Marianne Neerland Soleim
Salgspris: kr 349,-
Kjøpes direkte i museumsbutikken til Rana Museum eller bestilles via e-post amro@helgelandmuseum.no

***

HusbygodsetHusbygodset på Tomma
I denne boka tar Øyvind Jenssen oss med på en reise gjennom godsets historie. Det begynte med et kremmerleie nede med sjøen og utviklet seg til et jordegods på over 190 gårder og minst like mange husmannsplasser fordelt over flere kommuner. Jordegodset stod i vegen for mange sine drømmer om å bli sjøleiere, men representerte også positive verdier i lokalsamfunnet. Vi møter i boka mange sterke og særmerkte personligheter, som for eksempel Nathalie Finckenhagen Gidtske – «Mor Husby»,
karakterisert som «en engel på jorda».

ISBN: (kommer)
Forfatter: 
Øyvind Jenssen
Salgspris:
 kr. 340,-
Bestilles på e-post: 
selhornetas@helgelandmuseum.no

***

floterboka-litenVefsnavassdraget  – 100 år med tømmerfløyting
Fløyterfaget, slik det ble utøvd i Vefsna-vassdraget, var fargerikt og farlig. Et respektert slit, som krevde fantasi, finesse og et godt grep
om fløyterhaken. Vefsna var en gang Nord-Norges største fløyterelv, klondyke ble et ord i Vefsn-dialekten, og Mosjøen vokste til en by med sagbruk og utskiping av trelast.

Les også omtale om boka fra avisa Helgelendingen

Boka byr på intervjuer med tømmerfløytere og skogskarer, historien om viktige institusjoner som Engelskbruket, Statens skoger, Nesbruket og Vefsnfjord Fellesfløtning, samt en oversikt over fløyterkulturminnene i Hattfjelldal, Grane og Vefsn. Illustrert med fotografier, kart og skisser.

ISBN: 978-82-92831-04-5
Forfattere og redaksjon:
Are Halse, Halle Heggli, Håmund Ivarrud, Arild Tokle, Kari Wærum, Kjell Magnar Øksendal.
Pris:
 450,- (+ porto)
Bestilles på e-post:
selhornetas@helgelandmuseum.no

***

flesenbokaLivet i Flæsen – en øygruppe på Helgelandskysten
Vi har gleden av å presentere historien om familien som levde i Flæsen, ei øygruppe ytterst på Helgelandskysten. Her vest i havgapet
med Atlanterhavet tett på, finnes ingen fjellvegger eller bergknauser som gir ly for vinden. På øya Heimlandet der familien bodde fram til 1942, måtte husene barduneres for å sikre at ikke vinterstormen tok dem med til havs. Landet hever seg så vidt over havflaten. De fire litt større øyene og de mange mindre skjærene, består mest av fjellgrunn. På et minimalt jordsmonn kunne de likevel dyrke poteter, og her fantes nok gress til vinterfòr for familiens sauer og ku.  Hvordan var det å leve et helt liv her ute? Hvordan var det å leve i flere generasjoner på et så krevende og avgrenset sted på jord, milevis fra naboer og med lang sjøvei til butikk, skole og doktor. Dette er noen av spørsmålene Dagrunn Grønbech omhandler i sin bok. I boka blir beretningene om livet på disse øyene koblet sammen med hennes egen forskning på kystkvinners liv.

ISBN: 978-82-92831-02-1
Forfatter: Dagrunn Grønbech
Pris: kr 299,-
Boken kan bestilles fra Petter Dass-museet e-post: petter.dass@helgelandmuseum.no Telefon: 75 11 01 50.

***

Forside The TrumpetThe Trumpet of Nordland
Nordlands Trompet regnes som et av Petter Dass’ sentrale diktverk. Siden verket første gang ble utgitt i 1739 har det kommet ut i flere ulike utgaver, både med original språkdrakt og i gjendiktning og oversettelse. I 1954 ble en gjendiktning til engelsk utgitt av St. Olaf’s College Press i Minnesota, USA. Mannen bak denne engelske versjonen var Theodore Jorgenson (1894-1971). I boken har Petter Dass’ beskrivelser av folk, natur og levesett i Nord-Norge selskap av illustrasjonene til den norske kunstneren Thorolf Holmboe (1866-1935). Jorgensons gjendiktning, The Trumpet of Nordland, har i flere tiår bare vært tilgjengelig gjennom antikvariat og bibliotek. Petter Dass-museet og Helgeland Museum har i høst, med tillatelse fra St. Olaf College, gitt ut verket på nytt. The Trumpet of Nordland er den første utgivelsen på forlaget Selhornet AS i regi av Helgeland Museum.

ISBN: 978-82-92381-01-0. Språk: engelsk. Format: innbundet, 175 sider.
Pris: kr 289,- + porto.
Boken kan bestilles fra Petter Dass-museet:
e-post: petter.dass@helgelandmuseum.no Telefon: 75 11 01 50.

***

Dokument hundre kvinner

Hundre kvinner_omslag.inddMuseumsforlaget 2015 – i regi av Kvinnemuseet – Anno museum, og de andre medlemmene i Nettverk for kvinnehistorie
I boka møter vi hundre kvinner som forteller sin livshistorie. De kommer fra hele landet, fra alle samfunnslag, noen er kjent fra akademia, politikk, film, kunst og scene, mange er hverdagshelter. Felles for dem er at de er over 70 år og har levd i Norge på samme tid. Sammen danner fortellingene deres et bilde av norsk sosial- og kvinnehistorie gjennom store deler av det siste hundreåret

Pris: kr 350,-
Bestill direkte fra Helgeland Museum: e-post: post@helgelandmuseum.no
eller telefon 75 11 01 02. Porto tilkommer. Kan også kjøpes direkte i museumsbutikk. Selges også hos andre museumsavdelingers. Kontakt din nærmeste avdeling for lagerstatus.

 ***

Nordlandsbunaden – for kvinner 
bunadshefte_litenVefsn Museumslag 2015
ISBN:
978-82-30775-47-1
44 siders hefte om Nordlandsbunaden, oppgavet, mønsterillustrasjoner, fotografier, detaljer m.m
Pris: kr150,-
Bestilles på e-post post@helmus.no Kan også kjøpes direkte i museumsbutikk. Selges også hos andre museumsavdelinger, kontakt din nærmeste avdeling for lagerstatus.

 

***

Så trædde ieg Iver Ancher Heltzen frem for min menighed aar 1811
Heltzen og Mo 1811-1814
Forfatter: Thor Helge Eidsaune

1874_002Publikasjonen prøver å kaste lys over Iver Ancher Heltzen og hans virke årene 1811-1814. Vinklingen gir dermed også mulighet til å belyse samtidens markante hjemsøkelser, preget av sosial krise med sult, hungersnød og befolkningsnedgang. Også de store nasjonale politiske begivenhetene berøres i den grad de kan knyttes til lokale eller regionale hendelser.

Thor Helge Eidsaune er konservator NMF ved Helgeland Museum i Rana.

93 sider heftet, fargetrykk. ISBN: 978-82-92785-08-9
Pris: kr 129,-
Bestill direkte fra Helgeland Museum: e-post: post@helgelandmuseum.no eller telefon 75 11 01 02. Porto tilkommer.

***

I de dage
Forfatter: Ole E. Rølvaag
Lest av Reidar Sørensen

I_DE_DAGE_COVERNorges første lydbok utgitt direkte på mp3! ”I de dage” er den store romanen om norske nykommere til Amerika, om folket som tok land i den nye verden. Romanen er den første av fire romaner om utvandrerne fra Dønna og deres etterkommere.

Med lydboka følger et hefte om Ole Edvard Rølvaag i litteraturhistorien, av professor Hans H. Skei, som i likhet med Rølvaag var født på Dønna i Nordland.

8 timers lytting.
Pris: kr 129,-
Bestill direkte fra Helgeland Museum: e-post: post@helgelandmuseum.no eller telefon 75 11 01 02. Porto tilkommer.

***

I ærfuglens rike
Forfatter: Ann Kristin Klausen

I ærfuglens rike I ærfuglens rike av Ann Kristin Klausen handler om ærfuglen, som har en unik kulturhistorisk posisjon. Langs norskekysten ble det høstet ederdun fra Mørekysten i sør til Porsangerfjorden i nord, men med Nordland, særlig Helgeland og Salten, som kjerneområde. Her foregikk utstrakt kultivering med vokting, tilførsel av reirmateriale og bygging av ærfuglhus.

I denne boka gis et bredt bilde av ærfuglen. Boka inneholder både faktastoff om ærfuglen og fokuserer på den status og betydning fuglen har hatt som ressurs i kulturhistorisk sammenheng. Vår  tilrettelegging for fuglenes hekking, sanking av egg og dun, rensing av dun og bruk av egg, dun og kjøtt har variert med tid og sted. Men det er også klare fellestrekk til tross for geografiske avstander. Disse forholdene er en del av det som skapte, og fortsatt skaper, en felles kystkultur.

Ann Kristin Klausen er cand. philol. i historie og ansatt i Helgeland Museum.

Innbundet og rikt illustrert. 212 sider. Forlag: Orkana Akademisk, ISBN: 978-82-8104-202-5
Pris: kr 389.-
Bestill direkte fra Helgeland Museum: e-post: post@helgelandmuseum.no eller telefon 75 11 01 02. Porto tilkommer.

 ***

Rolig Vildskap – ny pris! UTSOLGT!
Ukjente brev av Knut Hamsun
Forfatter: Ivar Roger Hansen

Ukjente brev av Knut Hamsun
Knut Hamsun skrev mange brev gjennom sitt lange liv.
Harald S. Næss’ omfangsrike utgave av dikterens korrespondanse omfatter over 3200 brev. Den er ikke komplett. Stadig dukker det opp nye Hamsun-brev.

Den danske forfatteren Hulda Lütken (1896 – 1946) var en stor beundrer av Knut Hamsuns forfatterskap, men de to dikterkollegene møttes aldri. Fra 1929 – 1944 fikk Hamsun tilsendt hennes romaner og diktsamlinger, og hun publiserte flere hyllningsdikt til ham. Hamsun kvitterte med brev hvor han både roste og hadde kritiske bemerkninger til hennes diktning. Disse brevene, ble ved en tilfeldighet funnet i Frederikshavn og puliseres her for første gang sammen med ukjente brev til den danske kritikeren Richardt Gandrup.

Forfatteren Ivar Roger Hansen har skrevet artikler og holdt foredrag om musikkens plass i Knut Hamsuns diktning og Hamsuns forhold til musikk. I 2003 utga han bibliografien «Det synger i meg en Tone», en oversikt over komposisjoner knyttet til Knut Hamsuns diktning. Sammen med komponisten Bodvar Moe har Hansen bidratt til restaurering av den originale musikken til filmen «Markens Grøde» fra 1921.

115 sider, rikt illustrert i farger og gjengir Hamsuns brev i faksimile.
Pris
: kr 50,-
Boken kan bestilles fra Petter Dass-museet: petter.dass@helgelandmuseum.no Telefon: 75 11 01 50. Porto tilkommer.

***

Kystkvinnen – fiskerbonde og omsorgsbærer
Forfatter: Dagrunn Grønbech

KystkvinnenBoken er en redigert utgave av Dagrunn Grønbechs dr.philos-avhandling Kystkvinners liv og virke. Fra naturalhusholdning til enetilværelse – en verdighetsbeskrivelse fra 2008. Dette viktige forskningsarbeidet er i denne boken gitt en flott og lesevennlig fremstilling. Grønbech sier i innledningen: Hensikten med boka er å vise fiskerbondetilpasningen som en viktig næring langs kysten helt fram til 1960-tallet. Boka tar utgangspunkt i fem kvinneportrett basert på samtaler over flere år. Kvinnene gifta seg i tiden rundt krigen, og de etablerte seg i tradisjonelle fiskerbondehusholdninger. Kvinnene måtte mestre tilværelsen som altmuligkvinner, mens mannen var borte på fiske store deler av året. Boken er gjennomillustrert med historiske foto fra Helgelandskysten.

192 sider innbundet. Fargetrykk. Illustrert med historiske foto. ISBN 978-82-92785-04-1, 2010.
Pris
: kr 249,-
Bestill direkte fra Helgeland Museum: e-post: post@helgelandmuseum.no eller telefon 75 11 01 02. Porto tilkommer.

***

Krigsbarn – norsk mor, tysk far – ny pris!
Forfatter: Rune Tinbod-Hovde. Foto: Einar Bangsund

Omlag 10-12 000 barn ble født av norsk mor og med tysk far under 2.verdenskrig i Norge. Samtiden kalte disse barna for tyskerunger, vi bruker gjerne ordet krigsbarn når vi vil fortelle historiene deres i dag. I tyskernes øyne var krigsbarna av stor verdi, og planen var at de skulle vokse opp til en elite. Så kom freden. Tyskeren hadde ikke lenger makt til å definerer hvem krigsbarna var, eller til å planlegge framtiden deres. Den makten gikk over til det norske folk og de norske myndighetene. For dem var krigsbarna ikke særlig verdifulle elitekandidater. Tvert imot.

Heftet er produsert i forbindelse med utstillingen Krigsbarn – norsk mor, tysk far, Helgeland Museum 2009. Utstillingen og heftet tar for seg historien til 7 av de nærmere 12 000 barna født under 2. verdenskrig av norsk mor og tysk soldatfar. Forordet er av Kjersti Ericsson, professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Ericsson skrev boken Krigsbarn i fredstid, 2005, sammen med Eva Simonsen.

Heftet har en litteraturliste for deg som vil vite mer om denne siden av norsk historie.

24 sider, heftet. Bokmål. Gjennomillustrert med historiske bilder og portretter. Design: Fabelform, Trondheim.
ISBN nr 978-82-92785-03-4. 2009.
Pris
: kr 50,-
Bestill direkte fra Helgeland Museum: e-post: post@helgelandmuseum.no eller telefon 75 11 01 02. Porto tilkommer.

 

***

Skinnfellen – fellmakere og fellroser på Helgeland
Forfatter: Ann Kristin Klausen Foto: Bjørnar Pedersen

Skinnfellen var fram til 1900-tallet det mest brukte sengetøy i de fleste senger i Norge. Da dyner, tepper og bomullssengetøy ble vanlig i de norske hjem, måtte skinnfellen vike. Med den forsvant på det nærmeste også en håndverkstradisjon – fellene ble kastet ut, gjerne brent eller hengt i stallen – kun et fåtall av dem havnet på museum. Boken Skinnfellen – fellmakere og fellroser på Helgeland gir en grundig innføring i den gamle skinnfelltradisjonen.

I flere distrikter i Norge har det vært vanlig å stempeldekorere skinnfellen med vakre trykk av hjerter, planter, dyremotiv og geometriske former. I tidlig tid hadde disse trykkene trolig en verneverdi, i tillegg til å pynte opp i heimen. I boken Skinnfellen – fellmakere og fellroser på Helgeland kan du lese om denne tradisjonen, om dekorelementene og deres funksjon, og om flere av fellmakerne som produsert disse. Blant disse er den legendariske fellmakeren Martin Karoliussen fra Skamdalen i Rana som satte sin «signatur» på fellene med bilder av et tog fra den amerikanske prærien.

Boken er gjennomillustrert med flotte bilder av fellstempel (fellroser eller kriner) fra Helgeland Museums store gjenstandssamling, historiske bilder og bilder av vakre skinnfeller.

70 sider heftet. Myk perm. Farge. Gjennomillustrert med historiske foto, samt en mengde foto av gamle fellstempel (Kriner eller fellroser) fra Helgeland. ISBN-978-82-92785-02-7, 2009.
Pris: kr 160,-
Boken er å kjøpe i de fleste bokhandlere på Helgeland. Bestill direkte fra Helgeland Museum: e-post: post@helgelandmuseum.no eller telefon 75 11 01 02. Porto tilkommer.

***

Masker mellom generasjoner – strikking som husflid, hobby, mote og symbol
Forfatter: Ann Kristin Klausen

Masker mellom generasjoner tar for seg strikketradisjonene i Norge,   med blikk til det store Europa og med dypdykk i tekstile funn fra Helgeland. Boken ble skrevet som katalog til utstillingen med samme navn, men leses i høy grad uavhengig av utstillingen.

Masker mellom generasjoner har mange flotte bilder fra Helgeland Museums fotoarkiv, historiske bilder som viser hvordan strikka klær var med både i arbeid, lek og i festlig lag. Husker du Marius, Cortina og Espen? Populære strikkemønster som har fått en ny renessanse. Du husker kanskje også strikkede langunderbukser, Hjallislua, lugga eller toppluer med stor dusk? Ei riktig hyggelig bok som tar for seg en håndverkstradisjon som var en nødvendighet og som etterhvert ble til overskuddsaktivitet og hobby.

63 sider heftet. Myk perm. Fargetrykk. Illustrert med historiske foto, i hovedsak fra Helgeland. ISBN 978-82-92785-00-3, 2006.
Pris: kr 100,-
Bestill direkte fra Helgeland Museum: e-post: post@helgelandmuseum.no eller telefon 75 11 01 02. Porto tilkommer.

***

Hus og heim i 200 år. Om byggeskikk og matstell på Helgeland 1700- og 1800-tallet
Forfatter: Per Smørvik. Foto: Per Smørvik og Bjørnar Pedersen.

Hus og heim i 200 år omhandler byggeskikktradisjonene og skikken rundt
matstellet på Helgeland på 17- og 1800-tallet. Boka tar for seg stua (våningshuset), men også andre hus hvor folk bodde og hadde sitt matstell er viet stor plass. Nordlandsstua, eldhus, badstue og seter har egne kapitler, og matstell med grue og ovn, måltider og mat er behørlig kartlagt. Boka vil være et viktig bidrag til forståelsen av byggeskikk og tradisjoner i Nordnorge. Omfattende kilde- og litteraturliste. Gjennomillustrert.

97 sider heftet. Myk perm. Fargetrykk. ISBN 978-82-92785-01-0, 2007.
Pris: kr 160,-
Bestill direkte fra Helgeland Museum: e-post: post@helgelandmuseum.no eller telefon 75 11 01 02. Porto tilkommer.