Det er en bombe i museet er et Dks-opplegg fra Helgeland Museum. Tilbudet går til elever i 5.-7.klasse.

Hva er dette? Det er en kanonkule i museet kjeller – ja, det er faktisk det! Den rullet over dekk på et krigsskip under napoleonskrigen i 1813 og havnet senere i museets samlinger. Helgeland Museums gjenstander ligger hovedsakelig i arkivene, beskyttet og ivaretatt for at samtidige og framtidige generasjoner skal kunne benytte tingene og fotoene til opplevelse og kunnskap. Nå og da tas de fram og gjøres tilgjengelig – dette Dks-tilbudet er en slik situasjon.

I dks-opplegget Det er en bombe i museet! får elevene møte en del av disse gjenstandene og få høre historien om dem. Museet har utviklet et dataspill hvor 7 gjenstander inngår. Elevene spiller dette spillet og får gjennom ledetråder og spørsmål høre historier fra vår kulturhistorie – en fortelling som strekker seg langt utenfor Norges grenser. Det er en del leseoppgaver i spillet, vi vurderer det derfor slik at det er best om elevene disponerer hver sin datamaskin. Vi har likevel erfaring for at det fungerer greit om to elever spiller i lag. Det spilles online, men er nettet ustabilt eller andre faktorer spiller inn vil formidler ha med seg spillet på cd-rom.

Etter at spillet er spilt og oppgavene der er løst, får elevene se tingene som opptrer i spillet. Formidleren har disse med til skolen, og elevene får håndtere gjenstandene i regulerte former. Håndtering av disse gamle tingene krever stor bevissthet i forhold til ytre påvirkning, elevene utstyres derfor med hansker.

Spillet har en egen nettadresse: www.gjenstandsferden.no. Det er fint om lærerne har hatt anledning til å se på dette i forkant, men vi ber om at elevene ikke er kjent med spillet før gjennomføringen.

Pc-spillet krever en flash plug-in versjon 10 for onlinespill. Bruker vi cd-rom trenger vi ikke dette, derimot vil vi få problemer hvis maskinen har Windows-versjon eldre enn Windows 7, Vista og xp. Flash plug-in får man tilbud om å installere umiddelbart etter oppstart av spillet, og det vil ikke ta lang tid å hente ned. Skolen bør teste dette ut for gjennomføringen.

Tid og sted: Opplegget tar 2 skoletimer og er lokalisert til skolen.
Rom: Klasserom eller pc-lab: Elevene må ha tilgang til pc og kunne bruke denne enten på nett, eller med cd-rom, se ovenfor. Det må også være plass til å samle elevene i ring for samtale. Selve spilldelen av opplegget vil ta ca 20 min.
Gruppeinndeling: Opplegget gjennomføres med grupper på omkring 15 elever fra 5.-7.trinn. Avtal på forhånd hvis ønsket endringer i forhold gruppestørrelse.
Forløp: Presentasjon og introduksjon.

Elvene spiller ca 20 min på pc.

Fortelling og samtale om gjenstandene og historiene bak.

Læringsmål:
  • Gjøre seg kjent med deler av norsk og internasjonal kulturhistorie.
  • Gjøre seg kjent med hvordan et museum fungerer og hvordan gjenstander tas vare på av museene i Norge.
  • Tingene rundt oss forteller en historie: Samspill, samtale og refleksjon.
Utstyrsbehov: Pc – gjerne en maskin pr elev, ellers kan elevene gjerne samarbeide i mindre grupper på to-tre elever. Se beskrivelse av opplegget.
Skolens bidrag: Legge til rette slik at datamaskiner og rom er tilgjengelig til avtalt tid. Lærer er til stede under gjennomføringen.
Kontakt: Formidlingsleder Helgeland Museum Ann Kristin Aasgaard Eidissen:

e-post: ann.kristin.eidissen@helgelandmuseum.no

Tlf 75 11 01 72  / 941 67 620