Retusjering av fotografier har i dag har blitt langt enklere i den digitale hverdagen. Men det forventes gjerne bedre resultat med digital retusj. Arbeidet kan ofte være langsomt og tidkrevende, og et skadet fotografi kan kreve mange dager arbeid, om fotografiet ansees som viktig nok til at det  må reddes og arkiveres for fremtiden. Under kan en se en større retusjeringsjobb ved vår fotoavdeling i Mosjøen.

Tydelig soppskadet fotografi som har lagt bortglemt i fuktige omgivelser i mange år.

Jorunn Vrålstad fjerner sopp fra overflaten med en myk pensel. Dette gjøres ute i det fri, for å ikke spre soppsporer innendørs.

Etter kosting av fotografi. Bildet er avfotografert på repro-bord som har korrekt temperatur og vinkel på lys. Det er også brukt sirkulært polarisasjons-filter for å unngå gjenskinn av lys i ujevnt papir.

Mange timer retusjering senere, men fremdeles under arbeid…

Se under for før/etter-bilder i prosessen.

    

FØR

ETTER