24 mai i år mottok fotoavdelinga ved Helgeland Museum en samling på 900 glassplater fra Sigurd Myrvang på vegne av hans mor Anne Ås Myrvang. Samlingen hadde i flere år blitt oppbevart i et eldre hus, og eierne ønsket at Helgeland Museum tok vare på den til glede for kommende generasjoner. 
Samlingen består av bilder fra fotografene Kornelius Nilsen Myrvang, og hans sønn og etterfølger Leif Myrvang.
Kornelius Nilsen ble født i 1869 og kom fra Ulvang i Leirfjord. Hovedyrket var fiske og jordbruk , man han var også høvedsmann i Lofoten . Teknisk interessert som han var, drev han også med bygging og reparasjon av båter og som amatørfotograf med mørkerom hjemme. Han ble etter hvert kjent som en habil og dyktig fotograf, mye brukt i barnedåp, bryllup og begravelser.
Sønnen Leif Myrvang (f. 1901) ble med faren som læremester en dyktig amatørfotograf og lærte seg i tillegg urmakeryrket på egen hånd. Han åpnet verksted på Nesna og senere i Sandnessjøen, i tillegg til at han drev som fotograf. Under krigen tok han passfoto, og kom i denne tiden i kontakt med illegal virksomhet som endte med at han ble arrestert av tyskerne.

Fotosamlingen etter disse to, som for øvrig er av god teknisk kvalitet, består for en stor del av bilder fra Leirfjord, men også fra Helgeland for øvrig bl.a. fiske på Helgeland, Lofoten m.m.

Samlingen er nå digitalisert ved fotoavdelinga, og etter hvert begynner arbeidet med å registrere og finne opplysninger om bildene.

 


Brudeferd i Meisfjord ca.1909 (Foto: Kornelius Nilsen Myrvang)

Som en fotnote kan nevnes at ett av kameraene som Kornelius hadde, ble kjøpt av en kvinnelig fotograf på Herøy. Dette kan muligens ha vært Edvarda Petra Holstad fra Seløy, som utvandret til Amerika i 1910, og er den eneste kvinnelige fotografen vi kjenner til på Herøy.
Leif Myrvang hadde bl.a et kamera fra J.L.Nerlien. Dette oppbevares hos hans etterkommere.

Helgeland Museum, Fotoavdeling
Tore Nyheim

Kilder:
Åsvang, Arnt O.:Eldre fotografer på Helgeland
Bonge, Susanne:Eldre norske fotografer
Sigurd Myrvang