Stiftelsen Helgeland Museum ble etablert i 2003 og har ansvar for drift og utvikling av museumsanlegg i 17 kommuner på Helgeland. Museets administrasjon ligger i Mosjøen. Vi har 40 årsverk med bred kompetanse, fordelt på avdelingene i kommunene. Vår sentrale oppgave er å utvikle våre avdelinger slik at de tilfredsstiller moderne krav til museumsdrift. Vi jobber aktivt med utvikling av flere nye museumsanlegg.  Museet er også engasjert i bygningsvern, formidling av arkitekturhistorie og  byggevirksomhet i samtiden.

Direktør

Som direktør vil du ha totalansvar for museets virksomhet.  Fokus vil være på å lede og videreutvikle virksomheten mot  felles mål. 

Sentrale oppgaver vil være ledelse av den utadrettede virksomheten mot publikum, kontakt med samarbeidsparter og offentlige instanser og ledelse av utviklingsprosesser i organisasjonen.

Direktøren står ansvarlig ovenfor stiftelsens styre.

 

Ønskede kvalifikasjoner

Søkere må ha høyere utdanning og relevant ledererfaring.  Direktøren må ha bred ledelsesmessig kompetanse, samt innsikt i museets samfunnsmessige rolle. 

Vi ser etter en person med gode lederegenskaper.  I tillegg vil vi vektlegge tidligere oppnådde resultater og evne til kommunikasjon og samarbeid.  

 

Henvendelser og søknad

For informasjon kan du kontakte Harriet A.Havdal tlf 477 53 589 i Nordnorsk Lederutvikling eller direktør Asgeir Solstad tlf. 977 04664 i Helgeland Museum.  

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes på :  http://nnl.easycruit.com/vacancy/956839/75142?iso=no

 

 

Søknadsfrist 15. september 2013