Petter Dass-museet er Nordland fylkes tusenårssted. Museet arbeider primært med Petter Dass’ diktning, liv og virke. Dessuten inngår tema som litteratur, skriftkultur, trosspørsmål og religions- og kirkehistorie i  museets arbeidsområde.

Petter Dass-museet ligger på Alstahaug, ved kystriksveien, ca. 20 km sør for Sandnessjøen sentrum. Museet er bygd opp omkring Alstahaug gamle prestegård og middelalderkirken fra ca. år 1200. Museets nybygg, tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta AS, ble åpnet i 2007. Bygget har vakt betydelig oppmerksomhet – også internasjonalt. Museet er en av de best besøkte reiselivsmålene i Nordland med ca. 20.000 besøkende pr.år.

Museet er en avdeling av Helgeland Museum som er et regionalt samarbeidstiltak med avdelinger i 17 kommuner og har 45 medarbeidere. Museet legger vekt på å fremme samarbeid om kulturvernarbeid lokalt og regionalt – og er engasjert i utvikling av nye museumskonsepter.  Museet deltar i flere nasjonale nettverk.

 

Daglig leder 

Vi søker en initiativrik person som vil få ansvar for å videreutvikle institusjonen som litterært museum for regionen og landet, og som et viktig reiselivsmål.

 Sentrale arbeidsoppgaver er:

–                     Drifts-, personal- og budsjettansvar.

–                     Utvikling av kunnskapsoppbygging og samlinger.

–                     Lede utviklingen av museets formidling.

–                     Lede arbeidet med informasjon om og markedsføring av museet.

–                     Lede arbeidet med drift og vedlikehold av museumsanlegget.

–                     Deltakelse i det faglige og administrative samarbeidet i Helgeland Museum.

Vi ønsker en person med høgere utdanning på hovedfags- /mastergradsnivå. Det forventes ellers god kjennskap til norsk museums- og samfunnsliv. Personlig egnethet, erfaring og evne til å inspirere medarbeidere og kolleger vil bli vektlagt.

Pensjonsordning i KLP. Lønn etter avtale. 

Søknadsfrist: 31.10.2013

Kontaktperson: kst.dir. Asgeir Pettersen (Tlf.: 917 94 648) eller kontorsjef: Steinar Smedseng (Tlf.: 75 11 01 04)

Vi mottar gjerne søknader pr. e-post

 

Helgeland Museum, Sjøgata 23E, 8656 Mosjøen.

Tlf. 75110100. Mail: post@helgelandmuseum.no