Vil du være en del av vårt museumsteam? Vi skal fortelle historer om hele Helgeland og om hver enkelt...