Gammelt husmiljø – med bygninger og innredning fra 1700- og 1800-tallet. Sagmare – sagstilling for handsaging av materialer. Rekonstruksjon...