Bygningsvern

Kulturdepartementet har pekt ut arbeidet med de bygnings-historiske anleggene som viktig satsingsområde for museene. På samme måte ønsker Miljøverndepartementet...

Museumsformidling

Helgeland Museum skal formidle Helgelands natur- og kulturhistorie. Vår mål er å gi økt kunnskap om sammenhengene mellom fortid,...

Helgelandsnaturen

Helgeland Museum har en egen naturhistorisk avdeling med omfattende samlinger som dokumenterer naturen på Helgeland. Den naturhistoriske avdelingen har...