Om Sømna Bygdetun

Sømna bygdetun

Ved Sømna bygdetun formidles den lokale kulturhistorien med vekt på bondens og fiskerbondefamiliens hverdag i perioden 1800-1950. Bygdetunet består...
Om Sømna Bygdetun

Steinovnsbakeriet

Museet har rekonstruert et steinovnsbakeri og selger ferske bakervarer under ulike arrangement. Det holdes også kurs i baking og...
Om Sømna Bygdetun

Kafeen

Kafeen i Mikkelborghuset er åpent i sommersesongen og før jul. Kafeen brukes også til foredrag og andre arrangement.