Mosjøen ble by i 1875, som en direkte følge av engelskmennenes enorme uttak av tømmer i Vefsn-bygdene fra midten...