Helgeland Museum har avdelinger i alle 18 helgelandskommuner.

Hver avdeling har sin egenart og unike innhold. Til sammen utgjør museet et kulturelt og faglig mangfold som vi håper publikum vil ha stor glede av.

På Helgeland har vi en felles kulturarv. Samtidig har hvert lokalsamfunn kulturelle særtrekk og en historie som museet skal forvalte. Gjennom Helgeland Museum kan vi utvikle kunnskap og forståelse om både det lokale og det regionale, og se hvordan dette påvirker hverandre, og er del av en nasjonal og global virkelighet. Dette må også sees i lys av at museet skal være en aktør i samfunnsutviklingen. Gjennom refleksjon over nåtida og fortida, kan vi gi innspill til tanker om framtida. Det er nettopp dette som er museets kjerneoppgave. Men det å lykkes i dette er nært knyttet til at vi publikum kjenner museet som stimulerende. Vi lykkes når vi både overrasker, rører og forarger.

Helgeland Museum