Hopp til hovedinnhold

Bygningsvernsenter Vefsn

Et kunnskapssenter for Sjøgata-området i Mosjøen og bygningsvern på Helgeland

Helgeland Museum, bygningsvern er lokalisert i Mosjøen, Vefsn kommune.
Vi holder til den store bryggen fra 1879, som ligger i den nordlige delen av Sjøgata verneområde, nærmest elven Vefsna. I lokalene tilbyr vi et Kunnskapssenter for kulturmiljø og bygningsvern i Sjøgata-området, som har utstillingen Sjøgata – der byen ble til, utstillingen Kampen om Sjøgata og en varierende Verktøyutstilling som tar for seg ulike tema innen tradisjonshåndverk og bygningsvern på museet. Vi tilbyr en leseplass med spennende litteratur som også har gode råd og tips til arbeid med eldre bygninger.

Bygningsvernavdelingen har oversikt over nesten 200 bygninger på museets 18 avdelinger. Vi jobber med forvaltning, dokumentasjon, vedlikehold og samtidig bidrar i forskning og formidling av disse.

Avdelingen er godkjent lærlingbedrift og mottar læringer for å overføre kunnskaper om tradisjonelle byggemetoder og tradisjonshåndverk til neste generasjon. I tillegg tilbyr vi rådgiving for private personer, bedrifter, kommuner og andre interesserte innenfor spørsmål som gjelder bygningsvern og kulturminnevern.

Bygningsvernavdeling Vefsn

Våre bygningsvernrådgivere reiser ut til huseiere og gir råd om istandsetting og ny bruk av verneverdige bygninger. Eierne kontakter selv og første rådgiving eller befaring er gratis, tilbudet gjelder hele Helgeland.

 

Kunnskapssenter for kulturmiljø og bygningsvern i Sjøgata-området

Sjøgata i 1907

Sjøgata-området er et kulturmiljø som ble regulert til vern i 1984 og er den første bebyggelsen i Mosjøen. Den består av Nord-Norges lengste sammenhengende trehusrekke fra 1800-tallet som forteller oss om utviklingen av samfunnshistorien, handelshistorien, kystkulturhistorien på Helgelands-regionen og historien om etableringen av Mosjøen som byen vi vet i dag. Sjøgata-området er en del av Riksantikvarens liste over vernede, tette trehusmiljø i Norge og har fått Olavsrosa fra Norsk kulturarv i 2003.

Sjøgata verneområde forteller også om utviklingen av frivillig aktivisme og om kampen for bevaringsarbeidet av sjøbydels-områdene i kulturminnevernet, som også preget storbyene Bergen og Trondheim mot slutten av 1970-tallet. Verneområde har vært en del av Norsk Kulturråds nasjonale pilotprosjekt for bygningsvern i Norge på 1970 og 1980-tallet (også kjent som Sjøgata-prosjektet).

Mer om Sjøgata verneområde: https://sjogata.no/historien-om-gata/

I den anledning har vi åpnet et Kunnskapssenter for kulturmiljø og bygningsvern i Sjøgata-området, i Mosjøen. Kunnskapssenteret tilbyr flere utstillinger om Sjøgata verneområde, et arkiv for bygningsmasse i verneområde, leseplass med faglitteratur om Sjøgata verneområde/Mosjøen, samt bygningsvern og samfunnshistorie. I tillegg tilbyr den en varierende verktøyutstilling som tar for seg verktøy og arbeidsmetoder innenfor tradisjonshåndverk på museet.

Hovedformålet med senteret er å tilby en fast plass, der eiere av bygningene i Sjøgata verneområde kan henvende seg enkelt. Som delmål fungerer kunnskapssenteret som en plass der folk flest kan lære mer om Sjøgata og historien til den. Vi samarbeider med Vefsn kommune og tilbyr rådgiving spesifikt for Sjøgata verneområde når det gjelder tiltak og forvaltning av Sjøgatas vernede bygninger og uteområder.

Medarbeidere

Avdelingsleder Herøy Bygdesamling

Rajko Savic

Håndverker bygningsvern Bygningsvernsenter Vefsn Telefon: 977 33 370 E-post: Send e-post

Ansattbilde. Odd Bratteng

Odd Bratteng

Håndverker, Bygningsvern Bygningsvernsenter Vefsn Telefon: 971 88 088

Kulturminnekonsulent, bygningsvern

Arunas Palionis

Kulturminnekonsulent, bygningsvern Bygningsvernsenter Vefsn Telefon: 463 67 146 E-post: Send e-post

Håndverker bygningsvern

Sverre Walter Tørriseng

Håndverker bygningsvern Bygningsvernsenter Vefsn Telefon: 970 37 917 E-post: Send e-post

Mann ser i kamera. Foto

John Erik Lind

Leder bygningsvern Bygningsvernsenter Vefsn Telefon: 997 91 643 E-post: Send e-post

Portrettbilde av ung mann. Foto

Johannes Sørdal

Lærling tømrer Bygningsvernsenter Vefsn Telefon: 412 90 869 E-post: Send e-post

Erlend Fossberg

Håndverker Bygningsvernsenter Vefsn Telefon: 991 64 568

Hopp over tidslinje

Hvordan bruke tidslinjen?

For å bruke tidslinjen kan du bruke TAB-tasten for å navigere deg gjennom punktene. Naviger deg gjennom de forskjellige epokene ved å bruke pil-tastene til høyre og venstre.

Cirka 10 000 f.v.t. - 4000 f.v.t. Eldre steinalder

Ca. 4000 f. v. t.

Fangstfolk og fiskere søker ly i Kirkehelleren på Sanna i Træna. De spiser sel, fisk, småhval og sjøfugl.

Ca. 8500 f.v.t.

Fangstfolk, jegere og fiskere holder til på Vega. De bor i enkle telt eller små hytter i strandsona, og driver organisert fangst og fiske.

4000 f.v.t. - cirka 1800 f.v.t. Yngre steinalder

Ca. 3900 f.v.t.-2350 f.v.t.

Gjenstander fra Sør-Skandinavia brukes særlig på kysten av Sør- og Midt-Helgeland. Blant annet prestisjedolker fra Nord-Jylland. Det forteller om vareutveksling.

Ca. 2000 f.v.t.-1500 f.v.t.

Bofaste jegerfolk holder til i skogene på indre Helgeland

Cirka 1700 f.v.t. - cirka 500 f.v.t. Bronsealderen

Ca. 1800-500 f.v.t.

En mengde helleristninger lages på Tro, Flatøya og Rødøya i Alstahaug. de viser hval, elg, sel, båter, hester, fotsåler, abstrakte figurer, og det som er tolket som en skiløper. «Skiløperen» ser du i Helgeland Museums logo.

Ca. 800-700 f.v.t.

Et bronsesverd begraves på Remmen i Tomsvik på Tomma i Nesna.

På Hillstad i Brønnøy garves to bronseøkser ned i jorda under en steinhelle. Kanskje er det offergaver?

500 f.v.t. - 550 Yngre jernalder

550 - 800 Merovingertid

Ca. 200-800

Ringforma tunanlegg bygges og brukes. På Helgeland er ringtun funnet i Vassås i Bindal, Mo i Brønnøy, Leikenga på Tjøtta, Hov på Løkta i Dønna og Botnmoen i Kobberdal på Løkta. I tillegg er ett oppdaget på Øysund i Meløy på grensa mellom Helgeland og Salten.

Ca. år 500 og fremover

Høvdingdømmer dannes flere steder: på Dønna, Tjøtta, Torgar i Brønnøy og Sandnes i Alstahaug.

800 - 1066 Vikingtid

Ca. 1000

Noen risser inn runer i esjeberget på Æsøya i Vevelstad

873

Sigrid Sigurdsdotter på Sandnes (født ca. 850) har vært enke i ett år. Hun gifter seg med Torolv Kveldulvson fra Fjordane. De bor først i Torgar i Brønnøy, deretter på Sandnes etter hennes far dør. Torolv er kongens skatteoppkrever.

Ca. 965

Hårek på Tjøtta blir født

1066 - 1537 Middelalder

Ca. 1150-1200

Herøy, Alstahaug og St. Knuts kirke på Tilrem i Brønnøy, samt Brønnøy kirke bygges.

1100-1200

Tørrfisk blir den dominerende eksportvaren

1400-tallet

Noen mister eller begraver en gullring i jorda på Sanna i Træna. Inngravert i ringen står det «Buro, berto, beriora», et formular for å stoppe blod

1537 - 1660 Reformasjon

1647 - Dikterpresten Petter Dass blir født

Petter Dass ble muligens født på Herøy 1647. Han var prest, jekteskipper, proprietær og forfatter. Mest kjent for samtiden som salmedikter med bl. a. salmen Herre gud ditt dyre navn og ære.

1604

Helgeland innlemmes i Nordlandenes len (opprettet i 1598)

1660 - 1814 Enevelde

1767

Jekteskipper Zahl på Nordvika på Dønna oppretter bygdefarskontrakt med allmuen.

1804

Mathias Bonsach Krogh blir utnevnt til første biskop i det nyopprettede bispedømmet Nordlandene og Finnmark. Samme år utnevnes han til sogneprest i Alstahaug prestegjeld. Alstahaug kirke blir Nord-Norges første domkirke.

1814 - 1884 Embetsmannsstaten

1884 - 1930 Industrialisering

1900

Bergh-brygga på Leland står ferdig, etter at den forrige brant.

1901

Sandsundværulykka med storm og springflo 22. januar rammer 254 fiskere og tar livet til 34 mennesker i løpet av noen få timer. Kiste fra Sandsundvær kan ses på Herøy bygdesamling

1918 - 1940 Mellomkrigstid

1939

Velfjord historielag stiftes 4. november. Harald Strøm er formann. Se Strøm minnetun.

1931

Elsa Laula Renberg dør av tuberkulose på Brønnøy sykehjem. Hun ble 53 år.

1928

Nordlandsbunaden for kvinner er ferdig konstruert. Lær mer om bunaden på Vefsn museum!

1923

Gullfeber i Bindal etter at en av verdens rikeste gullårer blir påvist i kommunen.

1923

Halve Hemnesberget ødelegges i brann

1940 - 1945 Andre verdenskrig

1942

Våren 1942 begynte bygginga av hærkystfort (HKB) 16/974 Grönsviken kystfort. Fortet sto ferdig i desember samme år. Besøk Grønsvik kystfort. 

1940

9. mai krysset tyskerne grensa til Nordland. felttoget gjennom Nordland starter.

1945 - 1972 Etterkrigstid

1955

I oktober dette året starter produksjonen av Nesnalobben på Nesna.

1950-tallet

I denne perioden får mange helgelendinger innlagt strøm i husene sinde. Besøk Rana museum som har utstilling om husholdningsredskaper på strøm.

1946

Stortinget vedtar med 102 mot 42 stemmer at et jernverk skal bygges på Mo i Rana.

1949

Einar Mathisen Nordfjellmark leverer en gammel sammenknyttet skinnsekk til Velfjord bygdemuseum. Den skal ikke åpnes, og har siden hengt uåpnet i museet.

1972 - 2000 Oljealderen

1997

Petter Dass-kapellet på Træna står ferdig.

2000 - Informasjonenes tidsalder

Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealderen
Yngre jernalder
Merovingertid
Vikingtid
Middelalder
Reformasjon
Enevelde
Embetsmannsstaten
Industrialisering
Mellomkrigstid
Andre verdenskrig
Etterkrigstid
Oljealderen
Informasjonenes tidsalder

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta alle", samtykker du i bruken av slike teknologier.