Hopp til hovedinnhold

Nesna museum

Nesna museum holder til i to historiske bygg på Nesna – Klokkergården fra 1823 og i Zahls gamle forretningshus.

Museet på Nesna holder til i den gamle Zahlbutikken

Nesna ligger sentralt på Helgelandskysten, 67 km sørvest for Mo i Rana. Hovedvirksomheten til museet er i Zahl-huset, der de faste utstillingene viser gjenstander fra handel, hushold, jordbruk, fiskeri og attåtnæringer, samt husflid og håndverk. Nesna er kanskje mest kjent for utdanning, og ikke minst Nesnalobben, filtskoen som først ble produsert på Nesna fra 1955, og 50 år framover. En egen utstilling i museet er selvfølgelig viet til skoens historie.

På avdeling Nesna kan du stadig oppleve nye midlertidige utstillinger, og en rekke ulike arrangement og markeringer. Museet har en innholdsrik museumsbutikk, og museumslørdager med kafé flere ganger i året.

Nesna. Krambua etter Davidsen fra Øbø

Krambua på Nesna museum. Foto: Ketil Born

Handelshuset Zahl

Museet på Nesna holder til i Zahls gamle forretningsbygg, et bygg med en rik historie. Her drev familien Zahl handel gjennom mesteparten av 1900-tallet. Bygningen fungerte også som bolig for familien selv, tjenere og ansatte. Den eldste delen av bygningsmassen er fra 1907. Tilbygget hvor museumsutstillingene nå er, ble i hovedsak satt opp på begynnelsen av 1950-tallet. Bygningen fra 1907 var stor og staselig, med enkelte sveitserelementer. I andre og tredje etasje bodde familie og ansatte. I første etasje var det butikk, postekspedisjon og kontor. Postluka er fremdeles en del av bygget.

Fra 1951 til 1954 ble det gamle huset ble forlenget mot sør, og et nytt stort bygg satt opp på nedsiden mot sjøen i vinkel. Det nye butikklokalet var voluminøst med luft og lys – en hypermoderne butikk etter datidens forhold, med ti ansatte. Vareutvalget spente fra jernvarer og bygningsartikler, rør, sanitærutstyr og malervarer til dagligvarer, øl, brus, tobakk, sjokolade, kaffe, husgeråd, klær og tekstiler, møbler, sportsutstyr, sprengstoff, kunstgjødsel og kraftfôr m.m.

På 1970-tallet ble butikken bygd på i bredden bakover. Denne forlengelsen vises i gulvet. Flere påbygg kom utover 1980-tallet, og oppussinger gjennomført på 1990-tallet.

Nesna kleppen er fra 1894

Foto: Ketil Born

I mars 1978 åpnet Zahl et nytt kjøpesenter/byggevaresenter på 740 m2. Herfra solgte familiebedriften varer som stein- og glasstøy, møbler, verktøy, maling, tapeter, kjøkkeninnredning, sportsartikler, fiske- og båtutstyr. Forretningen var en familiebedrift. Hans Zahl døde i 1986. På slutten av 1990-tallet ble jernvarebutikken nedlagt. Den ble etter hvert solgt ut av familien. I 2000 ble resten av butikken avviklet. Elly Zahl bodde i 2. etasje i bygningen fra 1907 fram til hun døde i 2003. Nesna kommune kjøpte bygningen i 2006 for å bruke den som museum. Museets utstillinger ble flyttet fra kjelleren på Nesna skole, og museet kunne åpne igjen i Zahls gamle lokaler i 2007.

Nesna. Oversiktsbilde. De tre øyene Hugla, Tomma og Handnesøya er bebodd

Nesna, med øyene Hugla, Tomma og Handnesøya i bakgrunn. Foto: Ketil Born

Klokkergården

Omtrent midt på tettstedet Nesna står Klokkergården, fra 1823. Den er Helgelands eldste gjenværende fastskole. Den gamle skolen er innredet med skolemateriell som pulter, plansjer, globuser, bøker m.m., og holder åpent ved arrangement. Les mer om Klokkergården her. 

Medarbeidere

Avdelingsleder Nesna Museum

Ann Kristin Klausen

Avdelingsleder Nesna (i permisjon) Klokkergården, Nesna Museum Telefon: 954 72 260 E-post: Send e-post

Dame med langt hår smiler til kamera. Foto

Runa Meidell

Avdelingsleder Nesna (vikar) Nesna Museum Telefon: 412 20 800 E-post: Send e-post

Hopp over tidslinje

Hvordan bruke tidslinjen?

For å bruke tidslinjen kan du bruke TAB-tasten for å navigere deg gjennom punktene. Naviger deg gjennom de forskjellige epokene ved å bruke pil-tastene til høyre og venstre.

Cirka 10 000 f.v.t. - 4000 f.v.t. Eldre steinalder

Ca. 4000 f. v. t.

Fangstfolk og fiskere søker ly i Kirkehelleren på Sanna i Træna. De spiser sel, fisk, småhval og sjøfugl.

Ca. 8500 f.v.t.

Fangstfolk, jegere og fiskere holder til på Vega. De bor i enkle telt eller små hytter i strandsona, og driver organisert fangst og fiske.

4000 f.v.t. - cirka 1800 f.v.t. Yngre steinalder

Ca. 3900 f.v.t.-2350 f.v.t.

Gjenstander fra Sør-Skandinavia brukes særlig på kysten av Sør- og Midt-Helgeland. Blant annet prestisjedolker fra Nord-Jylland. Det forteller om vareutveksling.

Ca. 2000 f.v.t.-1500 f.v.t.

Bofaste jegerfolk holder til i skogene på indre Helgeland

Cirka 1700 f.v.t. - cirka 500 f.v.t. Bronsealderen

Ca. 1800-500 f.v.t.

En mengde helleristninger lages på Tro, Flatøya og Rødøya i Alstahaug. de viser hval, elg, sel, båter, hester, fotsåler, abstrakte figurer, og det som er tolket som en skiløper. «Skiløperen» ser du i Helgeland Museums logo.

Ca. 800-700 f.v.t.

Et bronsesverd begraves på Remmen i Tomsvik på Tomma i Nesna.

På Hillstad i Brønnøy garves to bronseøkser ned i jorda under en steinhelle. Kanskje er det offergaver?

500 f.v.t. - 550 Yngre jernalder

550 - 800 Merovingertid

Ca. 200-800

Ringforma tunanlegg bygges og brukes. På Helgeland er ringtun funnet i Vassås i Bindal, Mo i Brønnøy, Leikenga på Tjøtta, Hov på Løkta i Dønna og Botnmoen i Kobberdal på Løkta. I tillegg er ett oppdaget på Øysund i Meløy på grensa mellom Helgeland og Salten.

Ca. år 500 og fremover

Høvdingdømmer dannes flere steder: på Dønna, Tjøtta, Torgar i Brønnøy og Sandnes i Alstahaug.

800 - 1066 Vikingtid

Ca. 1000

Noen risser inn runer i esjeberget på Æsøya i Vevelstad

873

Sigrid Sigurdsdotter på Sandnes (født ca. 850) har vært enke i ett år. Hun gifter seg med Torolv Kveldulvson fra Fjordane. De bor først i Torgar i Brønnøy, deretter på Sandnes etter hennes far dør. Torolv er kongens skatteoppkrever.

Ca. 965

Hårek på Tjøtta blir født

1066 - 1537 Middelalder

Ca. 1150-1200

Herøy, Alstahaug og St. Knuts kirke på Tilrem i Brønnøy, samt Brønnøy kirke bygges.

1100-1200

Tørrfisk blir den dominerende eksportvaren

1400-tallet

Noen mister eller begraver en gullring i jorda på Sanna i Træna. Inngravert i ringen står det «Buro, berto, beriora», et formular for å stoppe blod

1537 - 1660 Reformasjon

1647 - Dikterpresten Petter Dass blir født

Petter Dass ble muligens født på Herøy 1647. Han var prest, jekteskipper, proprietær og forfatter. Mest kjent for samtiden som salmedikter med bl. a. salmen Herre gud ditt dyre navn og ære.

1604

Helgeland innlemmes i Nordlandenes len (opprettet i 1598)

1660 - 1814 Enevelde

1767

Jekteskipper Zahl på Nordvika på Dønna oppretter bygdefarskontrakt med allmuen.

1804

Mathias Bonsach Krogh blir utnevnt til første biskop i det nyopprettede bispedømmet Nordlandene og Finnmark. Samme år utnevnes han til sogneprest i Alstahaug prestegjeld. Alstahaug kirke blir Nord-Norges første domkirke.

1814 - 1884 Embetsmannsstaten

1884 - 1930 Industrialisering

1900

Bergh-brygga på Leland står ferdig, etter at den forrige brant.

1901

Sandsundværulykka med storm og springflo 22. januar rammer 254 fiskere og tar livet til 34 mennesker i løpet av noen få timer. Kiste fra Sandsundvær kan ses på Herøy bygdesamling

1918 - 1940 Mellomkrigstid

1939

Velfjord historielag stiftes 4. november. Harald Strøm er formann. Se Strøm minnetun.

1931

Elsa Laula Renberg dør av tuberkulose på Brønnøy sykehjem. Hun ble 53 år.

1928

Nordlandsbunaden for kvinner er ferdig konstruert. Lær mer om bunaden på Vefsn museum!

1923

Gullfeber i Bindal etter at en av verdens rikeste gullårer blir påvist i kommunen.

1923

Halve Hemnesberget ødelegges i brann

1940 - 1945 Andre verdenskrig

1942

Våren 1942 begynte bygginga av hærkystfort (HKB) 16/974 Grönsviken kystfort. Fortet sto ferdig i desember samme år. Besøk Grønsvik kystfort. 

1940

9. mai krysset tyskerne grensa til Nordland. felttoget gjennom Nordland starter.

1945 - 1972 Etterkrigstid

1955

I oktober dette året starter produksjonen av Nesnalobben på Nesna.

1950-tallet

I denne perioden får mange helgelendinger innlagt strøm i husene sinde. Besøk Rana museum som har utstilling om husholdningsredskaper på strøm.

1946

Stortinget vedtar med 102 mot 42 stemmer at et jernverk skal bygges på Mo i Rana.

1949

Einar Mathisen Nordfjellmark leverer en gammel sammenknyttet skinnsekk til Velfjord bygdemuseum. Den skal ikke åpnes, og har siden hengt uåpnet i museet.

1972 - 2000 Oljealderen

1997

Petter Dass-kapellet på Træna står ferdig.

2000 - Informasjonenes tidsalder

Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealderen
Yngre jernalder
Merovingertid
Vikingtid
Middelalder
Reformasjon
Enevelde
Embetsmannsstaten
Industrialisering
Mellomkrigstid
Andre verdenskrig
Etterkrigstid
Oljealderen
Informasjonenes tidsalder

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta alle", samtykker du i bruken av slike teknologier.