Hopp til hovedinnhold

Konsertforedrag – temakveld om den lokale tradisjonsmusikkens vandring

  • Dato 3. november 2021 kl. 18:00
  • Arrangør Fjellfolkets hus
Hilde Fjerdingøy og Jo Einar Jansen

SPELLEMANNSRUTER – Konsertforedrag – temakveld om den lokale tradisjonsmusikkens vandring

Musikken har alltid vært i bevegelse. Den har blitt utvekslet mellom mennesker, fra sted til sted, over fjell og hav, over landegrenser og kontinenter. I prosjektet Spellemannsruter løftes historier om hvordan tradisjonell instrumental og vokal musikk, samt dans har vært i bevegelse på ulike måter i det små og i det store. Før i tida var markedsplassene, lofotfiske og dansetilstelninger eksempel på steder du kunne oppdage og tilegne deg ny musikk.

Helgeland er et område rikt på folkemusikktradisjoner, og Hattfjelldal, og særlig Susendal, er et av områdene som står i særklasse når det gjelder bevart tradisjonsmateriale. Dette takket være at det i tidligere tider har blitt gjort opptak av og skrevet ned noter av slåtter, samt skrevet ned historier om spellfolk både av lokale ildsjeler og langveisfarende innsamlere. Og ikke minst, og kanskje det viktigste, at tradisjonsmusikken, dansen og historiene får fortsette å leve gjennom spellfolk, dansere, organisatorer og entusiaster i gammeldansmiljøet av i dag.

Toraderspiller Hilde Fjerdingøy fra Svenningdal har i flere år interessert seg for og studert tradisjonsmusikken fra Helgeland. Med seg har hun felespiller Jo Einar Jansen. Sammen jobber de nå på oppdrag av Folkemusikk Nord med et formidlingsprosjekt der historier om musikkens vandring over små og store avstander er i fokus. De har lett rundt etter historier om musikkens og spellfolks vandring i Susendal, og har lyst til å dele noe av det de har funnet med interesserte som vil komme å høre på. Det er også åpent for publikum å komme med innspill!

Hilde og Jo Einar ønsker å invitere til en kveld med musikk, fortelling og utveksling av historier på Fjellfolkets Hus. De har også fått med seg Roar André Bråten til denne kvelden. Først blir det en konsert/konsertforedrag der prosjektet presenteres og så blir det å høre en del slåtter. Etterpå er det veldig trivelig om folk har lyst til å bli igjen å ta en kopp kaffe og slå av en prat.

Idéen om Spellemansruter ble lansert av DKS-Nordland våren 2020, for å løfte våre egne tradisjoner innen musikk, dans og kulturarv fram mot 2024, når Bodø er europeisk kulturhovedstad. Prosjektet drives av Folkemusikk Nord og omfatter foreløpig hele Nord-Norge, med ekstra vekt på Nordland.

Vi håper på at dette kan bli en trivelig og uformell temakveld der dere som har interesse for musikken, dansen og historiene rundt kommer!

Beste hilsen,
Jo Einar Jansen og Hilde Fjerdingøy i samarbeid med Helgeland museum, Hattfjelldal.

Etter foredraget er alle velkommen til å bli igjen å slå av en prat rundt kaffebordet.

Gratis inngang.

Hopp over tidslinje

Hvordan bruke tidslinjen?

For å bruke tidslinjen kan du bruke TAB-tasten for å navigere deg gjennom punktene. Naviger deg gjennom de forskjellige epokene ved å bruke pil-tastene til høyre og venstre.

Cirka 10 000 f.v.t. - 4000 f.v.t. Eldre steinalder

Ca. 4000 f. v. t.

Fangstfolk og fiskere søker ly i Kirkehelleren på Sanna i Træna. De spiser sel, fisk, småhval og sjøfugl.

Ca. 8500 f.v.t.

Fangstfolk, jegere og fiskere holder til på Vega. De bor i enkle telt eller små hytter i strandsona, og driver organisert fangst og fiske.

4000 f.v.t. - cirka 1800 f.v.t. Yngre steinalder

Ca. 3900 f.v.t.-2350 f.v.t.

Gjenstander fra Sør-Skandinavia brukes særlig på kysten av Sør- og Midt-Helgeland. Blant annet prestisjedolker fra Nord-Jylland. Det forteller om vareutveksling.

Ca. 2000 f.v.t.-1500 f.v.t.

Bofaste jegerfolk holder til i skogene på indre Helgeland

Cirka 1700 f.v.t. - cirka 500 f.v.t. Bronsealderen

Ca. 1800-500 f.v.t.

En mengde helleristninger lages på Tro, Flatøya og Rødøya i Alstahaug. de viser hval, elg, sel, båter, hester, fotsåler, abstrakte figurer, og det som er tolket som en skiløper. «Skiløperen» ser du i Helgeland Museums logo.

Ca. 800-700 f.v.t.

Et bronsesverd begraves på Remmen i Tomsvik på Tomma i Nesna.

På Hillstad i Brønnøy garves to bronseøkser ned i jorda under en steinhelle. Kanskje er det offergaver?

500 f.v.t. - 550 Yngre jernalder

550 - 800 Merovingertid

Ca. 200-800

Ringforma tunanlegg bygges og brukes. På Helgeland er ringtun funnet i Vassås i Bindal, Mo i Brønnøy, Leikenga på Tjøtta, Hov på Løkta i Dønna og Botnmoen i Kobberdal på Løkta. I tillegg er ett oppdaget på Øysund i Meløy på grensa mellom Helgeland og Salten.

Ca. år 500 og fremover

Høvdingdømmer dannes flere steder: på Dønna, Tjøtta, Torgar i Brønnøy og Sandnes i Alstahaug.

800 - 1066 Vikingtid

Ca. 1000

Noen risser inn runer i esjeberget på Æsøya i Vevelstad

873

Sigrid Sigurdsdotter på Sandnes (født ca. 850) har vært enke i ett år. Hun gifter seg med Torolv Kveldulvson fra Fjordane. De bor først i Torgar i Brønnøy, deretter på Sandnes etter hennes far dør. Torolv er kongens skatteoppkrever.

Ca. 965

Hårek på Tjøtta blir født

1066 - 1537 Middelalder

Ca. 1150-1200

Herøy, Alstahaug og St. Knuts kirke på Tilrem i Brønnøy, samt Brønnøy kirke bygges.

1100-1200

Tørrfisk blir den dominerende eksportvaren

1400-tallet

Noen mister eller begraver en gullring i jorda på Sanna i Træna. Inngravert i ringen står det «Buro, berto, beriora», et formular for å stoppe blod

1537 - 1660 Reformasjon

1647 - Dikterpresten Petter Dass blir født

Petter Dass ble muligens født på Herøy 1647. Han var prest, jekteskipper, proprietær og forfatter. Mest kjent for samtiden som salmedikter med bl. a. salmen Herre gud ditt dyre navn og ære.

1604

Helgeland innlemmes i Nordlandenes len (opprettet i 1598)

1660 - 1814 Enevelde

1767

Jekteskipper Zahl på Nordvika på Dønna oppretter bygdefarskontrakt med allmuen.

1804

Mathias Bonsach Krogh blir utnevnt til første biskop i det nyopprettede bispedømmet Nordlandene og Finnmark. Samme år utnevnes han til sogneprest i Alstahaug prestegjeld. Alstahaug kirke blir Nord-Norges første domkirke.

1814 - 1884 Embetsmannsstaten

1884 - 1930 Industrialisering

1900

Bergh-brygga på Leland står ferdig, etter at den forrige brant.

1901

Sandsundværulykka med storm og springflo 22. januar rammer 254 fiskere og tar livet til 34 mennesker i løpet av noen få timer. Kiste fra Sandsundvær kan ses på Herøy bygdesamling

1918 - 1940 Mellomkrigstid

1939

Velfjord historielag stiftes 4. november. Harald Strøm er formann. Se Strøm minnetun.

1931

Elsa Laula Renberg dør av tuberkulose på Brønnøy sykehjem. Hun ble 53 år.

1928

Nordlandsbunaden for kvinner er ferdig konstruert. Lær mer om bunaden på Vefsn museum!

1923

Gullfeber i Bindal etter at en av verdens rikeste gullårer blir påvist i kommunen.

1923

Halve Hemnesberget ødelegges i brann

1940 - 1945 Andre verdenskrig

1942

Våren 1942 begynte bygginga av hærkystfort (HKB) 16/974 Grönsviken kystfort. Fortet sto ferdig i desember samme år. Besøk Grønsvik kystfort. 

1940

9. mai krysset tyskerne grensa til Nordland. felttoget gjennom Nordland starter.

1945 - 1972 Etterkrigstid

1955

I oktober dette året starter produksjonen av Nesnalobben på Nesna.

1950-tallet

I denne perioden får mange helgelendinger innlagt strøm i husene sinde. Besøk Rana museum som har utstilling om husholdningsredskaper på strøm.

1946

Stortinget vedtar med 102 mot 42 stemmer at et jernverk skal bygges på Mo i Rana.

1949

Einar Mathisen Nordfjellmark leverer en gammel sammenknyttet skinnsekk til Velfjord bygdemuseum. Den skal ikke åpnes, og har siden hengt uåpnet i museet.

1972 - 2000 Oljealderen

1997

Petter Dass-kapellet på Træna står ferdig.

2000 - Informasjonenes tidsalder

Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealderen
Yngre jernalder
Merovingertid
Vikingtid
Middelalder
Reformasjon
Enevelde
Embetsmannsstaten
Industrialisering
Mellomkrigstid
Andre verdenskrig
Etterkrigstid
Oljealderen
Informasjonenes tidsalder

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta alle", samtykker du i bruken av slike teknologier.