Hopp til hovedinnhold

Profilhøvelkurs på Vega

  • Dato 16. juni kl. 12:00
  • Arrangør Bygningsvernsenter Vefsn

Prøvilhøvel-kurs

Torsdag-søndag 16.-19. juni 2022.

Helgeland Museum avd. bygningsvern ønsker å invitere håndverkere til profilhøvel-kurs på Vega. Kurset er primært rettet mot lokale og regionale handverkere som ett ledd i å styrke deres faglige kompetanse. Instruktør er Jarle Hugstmyr ved Norsk håndverksinstitutt.

Kurset er gratis, men stål og emne til høvel må kostes av den enkelte. Kost og losji må også ordnes av den enkelte.

Maks antall deltakere er 8 stk og informasjon og detaljert program blir sendt ut til deltakere. Varighet: fra torsdag 16. juni kl. 12.00 til Søndag 19. juni kl. 12.00.

Spørsmål og påmelding til: svto@helmus.no. Tlf. 97037917.

Sted: Vega, Gladstad prestegård.

 

Profilhøvling

Et viktig kjennetegn ved eldre panelarkitektur er bruken av detaljering og profiler på de aller fleste synlige bygningsdeler. Det å bevare disse detaljene er svært viktig for å ta vare på en eldre bygnings egenart og uttrykk.

Under restaurerings- og reparasjonsarbeid kommer en ofte ut for oppgaver der det er nødvendig å skifte ut eller komplettere virke med profilering. Mange eldre profiler på paneler, listverk og lignende kan være vanskelig å reprodusere nøyaktig med moderne verktøy, og de profilene som kan kjøpes ferdig stemmer sjelden overens med originalmaterialet. Ofte velger en da minste motstands vei og skifter ut mer enn nødvendig pga. problemet med å skaffe materialer som tilsvarer originalprofilene.

Mange kjenner trehøvlar berre som slitne antikvitetar – rusta, sprukne og skakke. Gjennom å lage ein ny høvel frå grunnen av skal vi gjere oss kjent med kva som gjer ein profilhøvel god å arbeide med. Ein trehøvel er tilsynelatande ganske enkel, men det er mange små detaljar som må stemme før vi kan utnytte potensialet som ligg i denne teknologien optimalt.

Kurset er samtidig en  introduksjon til det å reprodusere profiler vi finner på gamle bygningsdeler ved hjelp av enkelt håndverktøy, og etter de samme prinsippene som er brukt opprinnelig.

Ta gjerne med ulike gamle profilhøvler, uansett tilstand, som kan tene som inspirasjon for deg og andre. Det er ofte mykje å lære på godt og vondt av dei som har arbeidd med slikt før oss. Ved å ta tak i den eigne lokale høveltradisjonen unngår vi også forflating og einsretting.

Er det ting du lurer på, eller om du har spesielle ønsker, så ta gjerne kontakt for ein høvelprat.

epost: jarle.hugstmyr@handverksinstituttet.no, eller på mobil 938 71 517

Velkommen på kurs, og takk for at du er med og fører handverkskunnskapen videre!

Jarle Hugstmyr

Cirka 10 000 f.v.t. - 4000 f.v.t. Eldre steinalder

Se innhold Se innhold

Ca. 8500 f.v.t.

Fangstfolk, jegere og fiskere holder til på Vega. De bor i enkle telt eller små hytter i strandsona, og driver organisert fangst og fiske.

4000 f.v.t. - cirka 1800 f.v.t. Yngre steinalder

Se innhold Se innhold

Ca. 3900 f.v.t.-2350 f.v.t.

Gjenstander fra Sør-Skandinavia brukes særlig på kysten av Sør- og Midt-Helgeland. Blant annet prestisjedolker fra Nord-Jylland. Det forteller om vareutveksling.

Cirka 1700 f.v.t. - cirka 500 f.v.t. Bronsealderen

Se innhold Se innhold

Ca. 1800-500 f.v.t.

En mengde helleristninger lages på Tro, Flatøya og Rødøya i Alstahaug. de viser hval, elg, sel, båter, hester, fotsåler, abstrakte figurer, og det som er tolket som en skiløper. «Skiløperen» ser du i Helgeland Museums logo.

Se innhold Se innhold

Ca. 800-700 f.v.t.

Et bronsesverd begraves på Remmen i Tomsvik på Tomma i Nesna.

På Hillstad i Brønnøy garves to bronseøkser ned i jorda under en steinhelle. Kanskje er det offergaver?

500 f.v.t. - 550 Yngre jernalder

550 - 800 Merovingertid

Se innhold Se innhold

Ca. 200-800

Ringforma tunanlegg bygges og brukes. På Helgeland er ringtun funnet i Vassås i Bindal, Mo i Brønnøy, Leikenga på Tjøtta, Hov på Løkta i Dønna og Botnmoen i Kobberdal på Løkta. I tillegg er ett oppdaget på Øysund i Meløy på grensa mellom Helgeland og Salten.

Se innhold Se innhold

Ca. år 500 og fremover

Høvdingdømmer dannes flere steder: på Dønna, Tjøtta, Torgar i Brønnøy og Sandnes i Alstahaug.

800 - 1066 Vikingtid

Se innhold Se innhold

873

Sigrid Sigurdsdotter på Sandnes (født ca. 850) har vært enke i ett år. Hun gifter seg med Torolv Kveldulvson fra Fjordane. De bor først i Torgar i Brønnøy, deretter på Sandnes etter hennes far dør. Torolv er kongens skatteoppkrever.

1066 - 1537 Middelalder

1537 - 1660 Reformasjon

Se innhold Se innhold

1647 - Dikterpresten Petter Dass blir født

Petter Dass ble muligens født på Herøy 1647. Han var prest, jekteskipper, proprietær og forfatter. Mest kjent for samtiden som salmedikter med bl. a. salmen Herre gud ditt dyre navn og ære.

1660 - 1814 Enevelde

Se innhold Se innhold

1804

Mathias Bonsach Krogh blir utnevnt til første biskop i det nyopprettede bispedømmet Nordlandene og Finnmark. Samme år utnevnes han til sogneprest i Alstahaug prestegjeld. Alstahaug kirke blir Nord-Norges første domkirke.

1814 - 1884 Embetsmannsstaten

1884 - 1930 Industrialisering

Se innhold Se innhold

1901

Sandsundværulykka med storm og springflo 22. januar rammer 254 fiskere og tar livet til 34 mennesker i løpet av noen få timer. Kiste fra Sandsundvær kan ses på Herøy bygdesamling

1918 - 1940 Mellomkrigstid

1940 - 1945 Andre verdenskrig

1945 - 1972 Etterkrigstid

Se innhold Se innhold

1950-tallet

I denne perioden får mange helgelendinger innlagt strøm i husene sinde. Besøk Rana museum som har utstilling om husholdningsredskaper på strøm.

1972 - 2000 Oljealderen

2000 - Informasjonenes tidsalder

Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealderen
Yngre jernalder
Merovingertid
Vikingtid
Middelalder
Reformasjon
Enevelde
Embetsmannsstaten
Industrialisering
Mellomkrigstid
Andre verdenskrig
Etterkrigstid
Oljealderen
Informasjonenes tidsalder

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta alle", samtykker du i bruken av slike teknologier.