Hopp til hovedinnhold

Utstilling: «Havets sølv»

  • Dato 11. mars — 1. mai
  • Arrangør Nesna Museum
Sildeverking ombord i Galeasen «Mor» av Nesna.

Havets sølv

Utstillinga «Havets sølv», om sild og sildefiske vises på Nesna museum fra 11. mars til 1. mai.

I utstillinga spør vi: Hvordan tror du framtida til sildebestanden ser ut? Silda har spilt en stor rolle som matressurs, for bosetting, levestandard, ernæring og økonomisk vekst, men bestanden av norsk vårgytende sild har også vært utsatt for overfiske, og tidlig på 1970-tallet kollapset sildestammen. Siden økte bestanden gradvis, og midt på 1990-tallet kokte igjen havet av sild. Men i 2021 mistet norsk vårgytende sild MSC-miljømerket. Merkeordningen er en garanti for at sjømaten kommer fra et bærekraftig fiske. Landene som forvalter bestanden hadde ikke kommet til enighet om en felles kvoteavtale. Manglene avtale medfører fare for overfiske.

Utstillinga er gjenbruk av en utstilling fra 2013, som blant annet forteller om storsildtida på 1860- og 1870-tallet. Vi har supplert utstillinga noe, blant annet med mer informasjon om overfiske.

Velkommen til en lærerik utstilling!

Åpningstid fra kl. 11.00-14.00 på åpningsdagen.
Øvrig åpningstid: onsdag og fredag kl. 11.00-15.00

 

Bildet viser: Sildeverking ombord i Galeasen «Mor» av Nesna. Skuta var på 1920-1930-tallet eid av kjøpmann Thorvald Zahl, og ble blant annet brukt til frakt og oppkjøp av sild.  

Den seilte til Trondheim og Bergen med sild og annen last, og hadde med handelsvarer nordover. Bildet er tatt på Nesna kai. Personene i forgrunnen er fra venstre Unn Søiland, Signe Drotninghaug og fartøyskipper Helge Juul. Arkiv: Helgeland Museum, avdeling Nesna.

Cirka 10 000 f.v.t. - 4000 f.v.t. Eldre steinalder

Se innhold Se innhold

Ca. 8500 f.v.t.

Fangstfolk, jegere og fiskere holder til på Vega. De bor i enkle telt eller små hytter i strandsona, og driver organisert fangst og fiske.

4000 f.v.t. - cirka 1800 f.v.t. Yngre steinalder

Se innhold Se innhold

Ca. 3900 f.v.t.-2350 f.v.t.

Gjenstander fra Sør-Skandinavia brukes særlig på kysten av Sør- og Midt-Helgeland. Blant annet prestisjedolker fra Nord-Jylland. Det forteller om vareutveksling.

Cirka 1700 f.v.t. - cirka 500 f.v.t. Bronsealderen

Se innhold Se innhold

Ca. 1800-500 f.v.t.

En mengde helleristninger lages på Tro, Flatøya og Rødøya i Alstahaug. de viser hval, elg, sel, båter, hester, fotsåler, abstrakte figurer, og det som er tolket som en skiløper. «Skiløperen» ser du i Helgeland Museums logo.

Se innhold Se innhold

Ca. 800-700 f.v.t.

Et bronsesverd begraves på Remmen i Tomsvik på Tomma i Nesna.

På Hillstad i Brønnøy garves to bronseøkser ned i jorda under en steinhelle. Kanskje er det offergaver?

500 f.v.t. - 550 Yngre jernalder

550 - 800 Merovingertid

Se innhold Se innhold

Ca. 200-800

Ringforma tunanlegg bygges og brukes. På Helgeland er ringtun funnet i Vassås i Bindal, Mo i Brønnøy, Leikenga på Tjøtta, Hov på Løkta i Dønna og Botnmoen i Kobberdal på Løkta. I tillegg er ett oppdaget på Øysund i Meløy på grensa mellom Helgeland og Salten.

Se innhold Se innhold

Ca. år 500 og fremover

Høvdingdømmer dannes flere steder: på Dønna, Tjøtta, Torgar i Brønnøy og Sandnes i Alstahaug.

800 - 1066 Vikingtid

Se innhold Se innhold

873

Sigrid Sigurdsdotter på Sandnes (født ca. 850) har vært enke i ett år. Hun gifter seg med Torolv Kveldulvson fra Fjordane. De bor først i Torgar i Brønnøy, deretter på Sandnes etter hennes far dør. Torolv er kongens skatteoppkrever.

1066 - 1537 Middelalder

1537 - 1660 Reformasjon

Se innhold Se innhold

1647 - Dikterpresten Petter Dass blir født

Petter Dass ble muligens født på Herøy 1647. Han var prest, jekteskipper, proprietær og forfatter. Mest kjent for samtiden som salmedikter med bl. a. salmen Herre gud ditt dyre navn og ære.

1660 - 1814 Enevelde

Se innhold Se innhold

1804

Mathias Bonsach Krogh blir utnevnt til første biskop i det nyopprettede bispedømmet Nordlandene og Finnmark. Samme år utnevnes han til sogneprest i Alstahaug prestegjeld. Alstahaug kirke blir Nord-Norges første domkirke.

1814 - 1884 Embetsmannsstaten

1884 - 1930 Industrialisering

Se innhold Se innhold

1901

Sandsundværulykka med storm og springflo 22. januar rammer 254 fiskere og tar livet til 34 mennesker i løpet av noen få timer. Kiste fra Sandsundvær kan ses på Herøy bygdesamling

1918 - 1940 Mellomkrigstid

1940 - 1945 Andre verdenskrig

1945 - 1972 Etterkrigstid

Se innhold Se innhold

1950-tallet

I denne perioden får mange helgelendinger innlagt strøm i husene sinde. Besøk Rana museum som har utstilling om husholdningsredskaper på strøm.

1972 - 2000 Oljealderen

2000 - Informasjonenes tidsalder

Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealderen
Yngre jernalder
Merovingertid
Vikingtid
Middelalder
Reformasjon
Enevelde
Embetsmannsstaten
Industrialisering
Mellomkrigstid
Andre verdenskrig
Etterkrigstid
Oljealderen
Informasjonenes tidsalder

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta alle", samtykker du i bruken av slike teknologier.