Hopp til hovedinnhold

Prosjekter

Helgeland Museum har flere egne prosjekter og samarbeidsprosjekter pågående over hele Helgeland

Nytt museum og Bygningsvernsenter i Mosjøen

I Mosjøen utvikles et nytt museumsanlegg på «Sirkustomta» parallelt med Bygningsvernsenter på Mjaavatn-anlegget. Begge anlegg er plassert i det unike Sjøgataområdet og danner en portal inn til vernesonen. Museet har en særskilt rolle i å bevare bygningsmassen og formidle områdets historie.

Nybygget skal være en dynamisk og spennende møteplass i byen. Museet samlokaliseres med Kulturhus, gondol og andre reiselivsbedrifter som muliggjør gode synergieffekter. Her samles også museets funksjoner med avd. Vefsn, fagstab og administrasjon. Det nye museet skal inneholde ny basisutstilling, visningsmagasin, kunsthall og blackbox.

Bygningsvernsenteret er allerede på plass i den ærverdige Mjaavatnbrygga som skal rustes opp.  Brygga med tilhørende uteområde skal være et senter for rådgivning, dokumentasjon og bevaring av eldre verneverdige bygninger og kulturmiljø på Helgeland.

Se Prosjektplan

Prosjektleder Nybygg: Katrine Remmen Wiken, avdelingsleder Vefsn Museum
Prosjektleder Bygningsvernsenter: Janicke Kernland, direktør Helgeland Museum

Budsjett: kr. 132.000.000

Åpning: 2024

Eliten viser seg – arkeologi på Alstahaug

Petter Dass Alstahaug Kirke Ute

I samarbeid med Birgitta Berglund, NTNU jobber Petter Dass-museet med en utstilling som undersøker status av området gjennom tidene. Sentralt står funnene gjort ved arkeologiske utgravninger på Alstahaug, som forteller om en rik historie. Samtidig skal besøkende få innblikk i arkeologiske arbeidsmetoder.

Prosjektleder: Irena Jovic, avdelingsleder Petter Dass-museet

Budsjett: kr. 780 000

Åpning: februar 2022

Utstillingsdesign: Sensa, Trondheim

 

Lovund Liv

Et samfunnsinitiativ om en kulturell samleplass for identitetsbygging og samhørighetsfølelse, i et ungt distriktssamfunn, blir til en nysatsing i Helgeland Museum. I samarbeid med Lurøy kommune, interessegruppen for Lovundbåten og Kystkultursenteret AS skal Helgeland Museum stå for utvikling og drift av et nytt museumsbygg for en arkeologisk båt, et kystkultursenter med utstilling om oppdrettshistorien, en utendørsarena og et galleri med kafe. Tema inkluderer middelalderen på Helgeland, hvor funnet av en båt fra 1450 på stedet er gjenstanden historiene knytter seg til, samt den 50 år gamle oppdrettshistorien i Nord-Norge som startet på Lovund.

Kontaktperson: Janicke Kernland, direktør Helgeland Museum

Kostnadsramme: kr. 32 000 000

Arkitekt: Valrygg architects, København og Mo i Rana og Norconsult Mosjøen

Åpning: høsten 2022

 

Nybygg Vevelstad

Opplevelse- og kunnskapssenteret for bergkunst, geologi og kystkultur skal realiseres i tilknytning til Vevelstad bygdetun, lokalisert på kystriksveien F17, hovedtursime ruten på Helgeland. Senteret skal formidle om Trollfjell UNESCO Geopark, om helleristninger og hulemaleriene i området, samt være et møtested og fasiliteten kystkulturformidlingen på tunet.

Prosjektleder: Sofus Vikeså Kjeka, avdelingsleder Vevelstad

Kostnadsramme: kr. 16 000 000

Arkitekt: Atelier Oslo

Åpning: 2023

LAB Helgeland, Nesna

Fremover med fortiden: avdeling Nesna blir eksperiment- og forskningssenter for kulturhistorie. På Nesna planlegges et kulturhistorisk vitensenter hvor ressursbruk gjennom tidene skal utforskes, for å bruke nedarvet kunnskap i arbeidet med en bærekraftig fremtid. Laben blir møteplass for tradisjoner, ferdighet og språk. Museumsbygget, som er en butikk fra 50-tallet, bygges om for å være energinøytralt, på nytt skal den rette seg mot sjøen, med en hage og en kystlinje som legges til rette for eksperimenter.

Prosjektleder: Ann Kristin Klausen, avdelingsleder Nesna

Kostnadsramme: kr. 18 000 000

Arkitekt: Rever&Drage AS, Oslo

Planfase

 

Tyskerbrakken, Grønsvik kystfort

En brakke fra 2. verdenskrig transformeres til overnattingsted for skoleelever og turister. Bygget, som er godt synlig fra FV17, blir brukt som lager til Helgeland Museum i dag. Ved å skape et overnattingssted så nært Stokkvågen ferge- og hurtigbåtkai i Lurøy kommune blir museumstilbudene på Træna, Lovund og Falchs gamle handelssted lettere tilgjengelig. Dermed kan Helgeland Museum legge til rette for flerdagsopphold. Det nye tilbygget med lys gjennom taket inneholder toaletter og dusjfasiliteter som kan gjøres tilgjengelig for offentligheten gjennom en egen, universelt utformet inngang.

Kontaktperson: Ragnar Selnes, avdelingsleder Grønsvik kystfort

Kostnadsramme: kr. 10 000 000

Arkitekt: Norconsult Mosjøen

Planfase

 

Låven Vega – bygningsvernsenter Vega

Den gamle prestegården på Gladstad har en verneverdig låve. Der utvikler Helgeland Museum i samarbeid med Vega kommune og Tanken Arkitektur et konferanse- og kunnskapssenter for å fremme bygningsvernarbeidet og tradisjonshåndverk på Helgelandkysten, spesielt Vega verdensarvområde. Organisasjonen og senteret utvikles parallelt og i samspill med bygningsvernsenteret for innland og byutvikling i Vefsn, med mål om å bli et kompetansesenter for Nordland. Forventede byggestart vår 2023.

Prosjektleder: Janicke Kernland, direktør Helgeland Museum

Kostnadsramme:

Byggestart: vår 2023

Arkitekt: Tanken Arkitektur

Cirka 10 000 f.v.t. - 4000 f.v.t. Eldre steinalder

Se innhold Se innhold

Ca. 8500 f.v.t.

Fangstfolk, jegere og fiskere holder til på Vega. De bor i enkle telt eller små hytter i strandsona, og driver organisert fangst og fiske.

4000 f.v.t. - cirka 1800 f.v.t. Yngre steinalder

Se innhold Se innhold

Ca. 3900 f.v.t.-2350 f.v.t.

Gjenstander fra Sør-Skandinavia brukes særlig på kysten av Sør- og Midt-Helgeland. Blant annet prestisjedolker fra Nord-Jylland. Det forteller om vareutveksling.

Cirka 1700 f.v.t. - cirka 500 f.v.t. Bronsealderen

Se innhold Se innhold

Ca. 1800-500 f.v.t.

En mengde helleristninger lages på Tro, Flatøya og Rødøya i Alstahaug. de viser hval, elg, sel, båter, hester, fotsåler, abstrakte figurer, og det som er tolket som en skiløper. «Skiløperen» ser du i Helgeland Museums logo.

Se innhold Se innhold

Ca. 800-700 f.v.t.

Et bronsesverd begraves på Remmen i Tomsvik på Tomma i Nesna.

På Hillstad i Brønnøy garves to bronseøkser ned i jorda under en steinhelle. Kanskje er det offergaver?

500 f.v.t. - 550 Yngre jernalder

550 - 800 Merovingertid

Se innhold Se innhold

Ca. 200-800

Ringforma tunanlegg bygges og brukes. På Helgeland er ringtun funnet i Vassås i Bindal, Mo i Brønnøy, Leikenga på Tjøtta, Hov på Løkta i Dønna og Botnmoen i Kobberdal på Løkta. I tillegg er ett oppdaget på Øysund i Meløy på grensa mellom Helgeland og Salten.

Se innhold Se innhold

Ca. år 500 og fremover

Høvdingdømmer dannes flere steder: på Dønna, Tjøtta, Torgar i Brønnøy og Sandnes i Alstahaug.

800 - 1066 Vikingtid

Se innhold Se innhold

873

Sigrid Sigurdsdotter på Sandnes (født ca. 850) har vært enke i ett år. Hun gifter seg med Torolv Kveldulvson fra Fjordane. De bor først i Torgar i Brønnøy, deretter på Sandnes etter hennes far dør. Torolv er kongens skatteoppkrever.

1066 - 1537 Middelalder

1537 - 1660 Reformasjon

Se innhold Se innhold

1647 - Dikterpresten Petter Dass blir født

Petter Dass ble muligens født på Herøy 1647. Han var prest, jekteskipper, proprietær og forfatter. Mest kjent for samtiden som salmedikter med bl. a. salmen Herre gud ditt dyre navn og ære.

1660 - 1814 Enevelde

Se innhold Se innhold

1804

Mathias Bonsach Krogh blir utnevnt til første biskop i det nyopprettede bispedømmet Nordlandene og Finnmark. Samme år utnevnes han til sogneprest i Alstahaug prestegjeld. Alstahaug kirke blir Nord-Norges første domkirke.

1814 - 1884 Embetsmannsstaten

1884 - 1930 Industrialisering

Se innhold Se innhold

1901

Sandsundværulykka med storm og springflo 22. januar rammer 254 fiskere og tar livet til 34 mennesker i løpet av noen få timer. Kiste fra Sandsundvær kan ses på Herøy bygdesamling

1918 - 1940 Mellomkrigstid

1940 - 1945 Andre verdenskrig

1945 - 1972 Etterkrigstid

Se innhold Se innhold

1950-tallet

I denne perioden får mange helgelendinger innlagt strøm i husene sinde. Besøk Rana museum som har utstilling om husholdningsredskaper på strøm.

1972 - 2000 Oljealderen

2000 - Informasjonenes tidsalder

Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealderen
Yngre jernalder
Merovingertid
Vikingtid
Middelalder
Reformasjon
Enevelde
Embetsmannsstaten
Industrialisering
Mellomkrigstid
Andre verdenskrig
Etterkrigstid
Oljealderen
Informasjonenes tidsalder

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta alle", samtykker du i bruken av slike teknologier.