Digitalt Museum
Stort nettgalleri med søk i foto og gjenstander fra flere av Norges museer. 

NRK Museum
Programmer om norsk historie: Kunnskap / vitenskap / undervisning.

Kystriksveien
Informasjon og booking for Kystriksveien mellom Steinkjer og Bodø.
Se attraksjoner og tilbud ved våre museum gjennom kystriksveien.no.

Museums in Norway
Helgeland Museum er en del av nettverket Museums in Norway.

Digitalt fortalt
Stor base med digitale fortellinger fra hele Norge.

Kulturnett
Kulturnett.no er den offisielle inngangen til norsk kultur på nettet. Drift: Norsk Kulturråd.

Kulturrådet
Norsk kulturråd forvalter Norsk kulturfond  og andre statlige støtteordninger på kulturområdet.

Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter
Saemien Sijte skal være et møtested og en arena for utvikling av samisk kultur.

Nordlandsmuseet
Nordlandsmuseet er museet for Saltenregionen, og sammen med Helgeland Museum og Museum Nord et av de tre museene i Nordland.

Museum Nord
Sammen med Helgeland Museum og Nordlandsmuseet utgjør Museum Nord et av de tre museene i Nordland. Museum Nord er det nordligste.

Nordland Fylkeskommune
Informasjon og tjenester fra fylkeskommunen i Nordland.

Jamtli
Over grensen til Sverige finner du folkemuseet Jamtli i Østersund. På nett finner du det her.

British Museum
Er du i London anbefaler vi å stikke innom British Museum. I mellomtiden kan du besøke dem på nett.

Victoria and Albert Museum
Med det samme du er i London bør du få med deg det fantastiske Victoria&Albert Museum. Virkelig flott og innholdsrik web-side.

Show me
Show.me.uk er en spillside med en mengde gratis nettspill fra engelske museer. Målgruppen er hovedsaklig barn og unge, men også artig og lærerikt for voksne.

Museumsguiden
For deg som leter etter museer i Norge.

Helgeland Reiseliv

Planlegg turen til og på Helgeland.

Sijti Jarnge – Samisk Kultursenter
Sijti Jarnge finnes i Hattfjelldalen og på nett. Kultursenter i den sørsamiske regionen.

Bergverkshistorie
Nettstedet har som formål å presentere søkbare data og tematiske oversikter i en bred kunnskapsbase om norsk bergverkshistorie.