Nasjonalt og internasjonalt museumssamarbeid

Norges museumsforbund
Helgeland Museum er tilknyttet Norges museumsforbund. Norges museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig utvikling.

Museet er medlem av en rekke nasjonale museumsnettverk:
-Samtidsnettverket
-Nettverk for arbeiderkultur
-Nettverk for drakt og tekstil
-Litteraturnettverket
-Nettverk for fiskeri og kystkultur
-Bergverksnettverket
-Skognettverket
-Kvinnenettverket
-Nettverk for bygningsvern og håndverk
-Nettverk for magasin og bevaring
-Nettverket for universell utforming av arkiv, bibliotek og museum

 

ICOM og museenes etiske regelverk
Gjennom Norsk Museumsforbund inngår Helgeland Museum i ICOM. ICOM er den viktigste internasjonale organisasjon for museer og museumsarbeidere. Den er en NGO (Non-Governmental Organisation) og har formell tilknytning til UNESCO, og med konsultativ status ved FNs økonomiske og sosiale råd. Organisasjonen ble stiftet i 1946 og har i dag ca 28 000 medlemmer i 137 land. ICOMs etiske regelverk trekker opp noen allment aksepterte hovedlinjer for hvordan museer og museumsarbeidere skal forholde seg til etiske problemer i tilknytning til museumsarbeid.

Helgeland Museum er forpliktet i forhold til ICOMs etiske retningslinjer og dette legger grunnlag for museets virksomhet. Mer om ICOM på norsk. Mer om ICOM på engelsk.