VILKÅR OG FOTOPRISER

Vilkår for bruk/leie av bilder fra Helgeland Museum:  Fotomaterialet skal kun brukes slik man har oppgitt ved bestilling. Digitale filer kan ikke videreformidles til andre og skal slettes etter bruk. Leien/bruk av bildet gjelder kun for én gang. Ved publisering skal alltid museets og fotografen/fotokunstnerens navn oppgis sammen med fotografiet, eventuelt i en egen bildeliste, på følgende måte; Foto: Fotografens navn/Helgeland Museum. Om navnet er ukjent oppgis; Foto: Ukjent fotograf/Helgeland Museum. Ved utelatelse av dette vilkår fordobles prisen. Bruker man kun et utsnitt av bildets motiv skal dette opplyses. Leietager er selv ansvarlig for å følge Åndsverkslovens bestemmelser. Fakturering skjer ved utsendelse av bildefil. Alle priser er ekskl. mva. Prislisten gjelder fra 05.04.2019.

 

Bestilling fra DIGITALTMUSEUM.NO og bilder til privat bruk  
Filer levert, uten retusjering eller bildebehandling. 200,-
Digital retusjeringsarbeid og/eller annen bildebehandling. 125,- pr 10.min
Tillegg for hastebestillinger pr. bilde. Utføres innen 7 dager, eller etter avtale. 250,- pr. bilde
Fakturagebyr 75,-
Leveringstid 21 dager
Hastebestilling 1-3 dager, eller etter avtale 250,- pr. bilde
Porto (varierer etter str.)
   
Bilder for publisering  
Redaksjonell bruk i masteroppgaver, studentoppgaver, forskningsrapporter, bøker, tidsskrifter, aviser og utstillinger pr. bilde/foto 400,-
Bilde til annonse, reklamebrosjyrer, kundeaviser, skilting, TV, Internett eller annet profileringsmateriale 800,-
Offentlig utsmykking, men ikke mindre enn kr. 2000,- Etter avtale
Fakturagebyr 50,-
Leveringstid 21 dager
Hastebestilling 1-3 dager, eller etter avtale 250,- pr. bilde
   
   
Rabatt: Museums- og historielag, samt elevoppgaver til og med i videregående skole får 50 % rabatt, men med unntak for fakturagebyr.