Funksjon Representant Personlig vararepresentant Periode
Styreleder Steinar Bjerkestrand Hans Pedersen 2019-2021
Nestleder Moa Björnson Josefina Skerk 2020-2022
Styremedlem Torhild Haugann Magnar Solbakk 2020-2022
Styremedlem Arnt Frode Jensen Magnar Johnsen 2019-2021
Styremedlem Ansatterepresentant, Rajko Savic Are Halse 2020-2022
Styremedlem Representant fra NFK Martin Skjefstad Siv Helen Nilssen Sigerstad 2020-2022

 

IMG_0040