Hopp til hovedinnhold

Bygningvern

6 minutter

Bygningsvern handler om å beskytte og ivareta alle slags eldre bygninger, deres detaljer, omgivelser og antikvariske verneverdi.

Bygningsvern innebærer alt fra enkle istandsettinger til større restaureringsarbeid basert på grundige undersøkelser og dokumentasjon av den aktuelle bygningen. Formålet er å ta vare på de ulike kulturminneverdiene og detaljene man kan knytte til bygningen og samtidig tilpasse bygningene til eksisterende bruk og/eller på en ny måte. I tillegg er bygningsvern en viktig del av bærekraftig utvikling, ved at man tar vare på materialer og har et stort fokus på gjenbruk som prinsipp, slik at belastningene på miljøet blir mindre.

Helgeland Museum har to bygningsvernsentre. Et er lokalisert i Mosjøen, i nordenden av Sjøgata, og et er lagt til Vega, Gladstad og er fortsatt under utvikling. Disse to sentrene representerer en av nøkkeloppgavene for museet, der bygningsvernsentre skal være en ressurs for alle avdelingene i Helgeland Museum og for eiere av eldre bygninger på Helgeland, både private, bedrifter og kommuner. Sentrene skal være møteplasser for alle som er interessert i bygningsvern på hele Helgelands-regionen, de skal være læringsarenaer, materialbanker og dokumentasjons- og informasjonssentre for byggetradisjonene i Helgelands-regionen.

Bygningsvern-avdelingene holder og deltar på kurs i diverse tradisjonshåndverk og bidrar til kompetansebygging i Helgelandsregionen.

Tradisjonshåndverk innenfor bygningsvern

Tradisjonshåndverk er den håndborne kunnskapen knyttet til ulike byggeteknikker, materialkunnskaper og fremgangsmåter innen eldre håndverk som ikke lenger er del av den moderne praksisen. Dette blir ivaretatt og overført til neste generasjon ved formidlingen og lærlingordningen i Helgeland Museum. Dette gjøres også gjennom sentrenes satsing på utadvendt bygningsvern, med arbeid som gjelder rådgivning, kursvirksomhet og samarbeid med skoler, videregående skoler, universitet, kommuner, Nordland fylkeskommune, bedrifter og andre museer.

Verksted med tradisjonelle verktøy

Verksted med tradisjonelle verktøy

Håkon Loe møbelsnekkerverksted

Helgeland Museum har hatt et treårig samarbeidsprosjekt med Rana historielag og dagens eier av verkstedet, Yngve Loe Ildgruben, rundt dokumentasjon og formidling av historien til møbelsnekkeren og tradisjonshåndverkeren Håkon Loe og hans verksted i Mo i Rana sentrum. Verkstedet var i aktiv drift mellom 1919 og 1965 og sto for produksjonen av håndlagde prydmøbler til kunder, ikke bare i Rana kommune, men også i andre deler av Helgelands-regionen.
Helgeland Museum og prosjektgruppen ønsker å rette en stor takk til Kulturdirektoratet, som ga støtte til samarbeidsprosjektet via Norsk kulturfond-tilskuddsmidler.

Bli med på en 360-graders digital visning i Håkons verksted! Beveg deg virtuelt fra rom til rom, og les mer om utstyret, verktøyene og bedriften til Håkon Loe: Trykk på denne lenken for komme inn på visningen.

Du kan også lære mer om Håkon Loe sin historie og hans verksted i foredraget av Ole Petter Rundhaug (Rana historielag), som ble gjennomført i forbindelse med Rana historielagets årsmøte i 2022 på Rana museum. Trykk på følgende lenke for å se foredraget på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QkuAyD2oz-c

Bygningsvern i Sjøgata-området i Mosjøen

Sjøgata-området i Mosjøen betegnes ofte som Nord-Norges lengste sammenhengende trehusmiljø fra 1800-tallet, som består av mange brygger, naust, gatehus og forretningslokaler. I 1969 ble trehusmiljøet foreslått revet og erstattet med parkeringsplasser. Forslaget skapte en proteststorm, der frivillige og huseiere organiserte seg for å bevare trehusmiljøet. Med stor motstand, protester og økonomisk støtte fra Norsk kulturråd ble kampen om Sjøgata snudd om til bevaring av Sjøgata, der Sjøgata-området ble regulert til vern i 1978.

Historisk flyfoto av Mosjøen

Mosjøen i 1938. Sjøgata nederst i bildet.

Vefsn museum var sterkt involvert i bevaringsarbeidet og hjalp huseiere og håndverkere med restaurering, istandsetting og transformasjon etter antikvariske prinsipper av flere titalls bygninger. Vefsn museum ble også en sentral del av formidlingen av historien til Sjøgata-området. Fra 1996 ble de nye museumslokalene til Vefsn museum åpnet i brygga Sjøgata 31b, med basisutstillingen «Historien om en by».

I 2004 ble museet konsolidert til Stiftelsen Helgeland Museum, der museet fikk flere avdelinger. Utover 2000-tallet og frem til i dag, fikk museet 18 avdelinger i 18 av Helgelands kommuner. Erfaringene og prinsippene fra bygningsvernarbeidet i Sjøgata ble tatt med i vedlikeholds- og restaureringsarbeidet på andre avdelinger, der museet til sammen har fått bevart rundt 180 bygninger i samlingen sin i dag. Avdeling Vefsn, er fortsatt lokalisert på samme plass i Sjøgata, med museets administrasjon i midten av verneområdet. Bygningsvern har blitt en egen avdeling nord i verneområdet. Som oppfølger til arbeidet fra slutten av 1900-tallet, har museet og avdelingen Bygningsvern etablert et publikumsåpent bygningsvernsenter, der huseiere fra Sjøgata, men også fra hele Helgeland og Nordland kan henvende seg for råd innenfor bygningsvern og tradisjonshåndverk. Vefsn museum fortsetter med formidlingen av historie og tilbyr Sjøgata-vandring for allmenheten.

Bygningsvern i Vega verdensarvområde

I 2004 ble Vegaøyan skrevet inn i UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) sin liste over verdens kultur- og naturarv. Dette var det første norske kulturlandskapet som fikk verdensarvstatus. Årsaken til dette var Vegaøyans spesielle kulturlandskap, aktiviteter, og statusen som den eldste boplassen i Nord-Norge, som dateres til steinalderen.

”Vegaøyan viser hvordan generasjoner av fiskere og bønder gjennom de siste 1.500 år har opprettholdt en bærekraftig levemåte i et værhardt område nær Polarsirkelen, basert på den nå unike tradisjonen med ærfugldrift. Statusen er også en hyllest til kvinners bidrag til dunprosessen.”
– UNESCO verdensarvskomite 2004

Bygningsskjelett på ei slette. Blå himmel i bakgrunnen

Restaureringsarbeid

Gjennom overføringer fra Riksantikvaren til verdensarvområder, har Nordland fylkeskommune siden 2006 mottatt tilskudd til bygningsvern i Vegaøyan verdensarvområde. Nordland fylkeskommune har samarbeidet med Vega kommune, Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, Verdiskapingsprogrammet hos Riksantikvaren, Kulturminnefondet, Helgeland Museum og rekke andre organisasjoner og privatpersoner, i gjennomføringen av flere større og mindre prosjekter innen restaurering, reparasjon, kurs og utvikling av bygningsarven i verdensarvområdet og buffersonen. Museet har spesielt bidratt med rådgiving og opplegg i restaurerings- og reparasjonsarbeid ved flere bygninger og i organiseringen av kurs innenfor tradisjonshåndverk. I dag har museet to rådgivere på bygningsvernavdelingen som jobber fast med bygningsarven på Vega, og som har kontorplass på Vega Verdensarvsenter. Avdeling Bygningsvern utvikler samtidig et nytt bygningsvernsenter i den gamle prestegårdslåven på Gladstad, Vega.

Hopp over tidslinje

Hvordan bruke tidslinjen?

For å bruke tidslinjen kan du bruke TAB-tasten for å navigere deg gjennom punktene. Naviger deg gjennom de forskjellige epokene ved å bruke pil-tastene til høyre og venstre.

Cirka 10 000 f.v.t. - 4000 f.v.t. Eldre steinalder

Ca. 4000 f. v. t.

Fangstfolk og fiskere søker ly i Kirkehelleren på Sanna i Træna. De spiser sel, fisk, småhval og sjøfugl.

Ca. 8500 f.v.t.

Fangstfolk, jegere og fiskere holder til på Vega. De bor i enkle telt eller små hytter i strandsona, og driver organisert fangst og fiske.

4000 f.v.t. - cirka 1800 f.v.t. Yngre steinalder

Ca. 3900 f.v.t.-2350 f.v.t.

Gjenstander fra Sør-Skandinavia brukes særlig på kysten av Sør- og Midt-Helgeland. Blant annet prestisjedolker fra Nord-Jylland. Det forteller om vareutveksling.

Ca. 2000 f.v.t.-1500 f.v.t.

Bofaste jegerfolk holder til i skogene på indre Helgeland

Cirka 1700 f.v.t. - cirka 500 f.v.t. Bronsealderen

Ca. 1800-500 f.v.t.

En mengde helleristninger lages på Tro, Flatøya og Rødøya i Alstahaug. de viser hval, elg, sel, båter, hester, fotsåler, abstrakte figurer, og det som er tolket som en skiløper. «Skiløperen» ser du i Helgeland Museums logo.

Ca. 800-700 f.v.t.

Et bronsesverd begraves på Remmen i Tomsvik på Tomma i Nesna.

På Hillstad i Brønnøy garves to bronseøkser ned i jorda under en steinhelle. Kanskje er det offergaver?

500 f.v.t. - 550 Yngre jernalder

550 - 800 Merovingertid

Ca. 200-800

Ringforma tunanlegg bygges og brukes. På Helgeland er ringtun funnet i Vassås i Bindal, Mo i Brønnøy, Leikenga på Tjøtta, Hov på Løkta i Dønna og Botnmoen i Kobberdal på Løkta. I tillegg er ett oppdaget på Øysund i Meløy på grensa mellom Helgeland og Salten.

Ca. år 500 og fremover

Høvdingdømmer dannes flere steder: på Dønna, Tjøtta, Torgar i Brønnøy og Sandnes i Alstahaug.

800 - 1066 Vikingtid

Ca. 1000

Noen risser inn runer i esjeberget på Æsøya i Vevelstad

873

Sigrid Sigurdsdotter på Sandnes (født ca. 850) har vært enke i ett år. Hun gifter seg med Torolv Kveldulvson fra Fjordane. De bor først i Torgar i Brønnøy, deretter på Sandnes etter hennes far dør. Torolv er kongens skatteoppkrever.

Ca. 965

Hårek på Tjøtta blir født

1066 - 1537 Middelalder

Ca. 1150-1200

Herøy, Alstahaug og St. Knuts kirke på Tilrem i Brønnøy, samt Brønnøy kirke bygges.

1100-1200

Tørrfisk blir den dominerende eksportvaren

1400-tallet

Noen mister eller begraver en gullring i jorda på Sanna i Træna. Inngravert i ringen står det «Buro, berto, beriora», et formular for å stoppe blod

1537 - 1660 Reformasjon

1647 - Dikterpresten Petter Dass blir født

Petter Dass ble muligens født på Herøy 1647. Han var prest, jekteskipper, proprietær og forfatter. Mest kjent for samtiden som salmedikter med bl. a. salmen Herre gud ditt dyre navn og ære.

1604

Helgeland innlemmes i Nordlandenes len (opprettet i 1598)

1660 - 1814 Enevelde

1767

Jekteskipper Zahl på Nordvika på Dønna oppretter bygdefarskontrakt med allmuen.

1804

Mathias Bonsach Krogh blir utnevnt til første biskop i det nyopprettede bispedømmet Nordlandene og Finnmark. Samme år utnevnes han til sogneprest i Alstahaug prestegjeld. Alstahaug kirke blir Nord-Norges første domkirke.

1814 - 1884 Embetsmannsstaten

1884 - 1930 Industrialisering

1900

Bergh-brygga på Leland står ferdig, etter at den forrige brant.

1901

Sandsundværulykka med storm og springflo 22. januar rammer 254 fiskere og tar livet til 34 mennesker i løpet av noen få timer. Kiste fra Sandsundvær kan ses på Herøy bygdesamling

1918 - 1940 Mellomkrigstid

1939

Velfjord historielag stiftes 4. november. Harald Strøm er formann. Se Strøm minnetun.

1931

Elsa Laula Renberg dør av tuberkulose på Brønnøy sykehjem. Hun ble 53 år.

1928

Nordlandsbunaden for kvinner er ferdig konstruert. Lær mer om bunaden på Vefsn museum!

1923

Gullfeber i Bindal etter at en av verdens rikeste gullårer blir påvist i kommunen.

1923

Halve Hemnesberget ødelegges i brann

1940 - 1945 Andre verdenskrig

1942

Våren 1942 begynte bygginga av hærkystfort (HKB) 16/974 Grönsviken kystfort. Fortet sto ferdig i desember samme år. Besøk Grønsvik kystfort. 

1940

9. mai krysset tyskerne grensa til Nordland. felttoget gjennom Nordland starter.

1945 - 1972 Etterkrigstid

1955

I oktober dette året starter produksjonen av Nesnalobben på Nesna.

1950-tallet

I denne perioden får mange helgelendinger innlagt strøm i husene sinde. Besøk Rana museum som har utstilling om husholdningsredskaper på strøm.

1946

Stortinget vedtar med 102 mot 42 stemmer at et jernverk skal bygges på Mo i Rana.

1949

Einar Mathisen Nordfjellmark leverer en gammel sammenknyttet skinnsekk til Velfjord bygdemuseum. Den skal ikke åpnes, og har siden hengt uåpnet i museet.

1972 - 2000 Oljealderen

1997

Petter Dass-kapellet på Træna står ferdig.

2000 - Informasjonenes tidsalder

Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealderen
Yngre jernalder
Merovingertid
Vikingtid
Middelalder
Reformasjon
Enevelde
Embetsmannsstaten
Industrialisering
Mellomkrigstid
Andre verdenskrig
Etterkrigstid
Oljealderen
Informasjonenes tidsalder

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta alle", samtykker du i bruken av slike teknologier.