Hopp til hovedinnhold

Handel og jektefart

5 minutter

Bli kjent med en handelshistorie som strekker seg fra den gangen da jektene seilte langs kysten og frem til en funksjonalistisk bensinstasjon.

Butikkhylle på Falch gamle handelssted, Rødøy

Helgeland ligger langs den gamle hovedfartsåra som gikk mellom Bergen og Lofoten. Transporten foregikk til sjøs, og i flere århundrer frem til slutten av 1800-tallet, var det jekta som var det dominerende fartøyet. En jekt er en bred og nokså liten klinkbygd seilskute med en mast rigget for råseil og uten fast dekk. Jekta var et godt lastefartøy, og hadde plass til mye tørrfisk som skulle sørover fra Lofoten.

Nordvika rundt 1910. Fotograf: Meyer

Nordvika gamle handelssted på Dønna er et av de eldste og best bevarte handelsstedene på Helgeland. De første handelsstedene oppstod fra 1770-årene ved at det ble utstedt bevilgninger til kongelig privilegerte gjestgivere som slik fikk et handelsmonopol i området.  Bakgrunnen var at en ønsket å regulere handelen og få brennevinsmisbruket under kontroll.

Et slikt handelssted fylte en rekke funksjoner, og i sin storhetstid i 1880årene bestod Nordvika av 16 bygninger. I dag er fire av disse bevart, og et besøk i museet gir verdifulle glimt inn i flere århundrer med handelsaktivitet.

Nordvika hovedbygning rom 116-117

Fra hovedbygningen på Nordvika. Foto: Ketil Born

Butikker blir museum

Handelsstedene var et sentrum for området rundt, og også handelshus og landhandler som etter hvert oppstod ble viktige møteplasser. Flere av Helgeland Museums avdelinger holder hus i bygg som tidligere var butikk, og tar slik vare på både bygningene og deres historie.

I Sømna er den eneste bygningen som ikke er flyttet til bygdetunet Mikkelborghuset som var tidligere butikk. Nesna museum holder hus i det gamle handelshuset Zahl, og gamle Velfjord samvirkelag huser nå avdeling Brønnøy.

Museet avdeling i Leirfjord kan skilte med to butikkmuseer som begge gir en liten reise tilbake i tida. I det gamle handelshuset Bergh-brygga på Nedre-Leland der det opprinnelige interiøret og deler av vareutvalget fra ulike tiår bevart. I Bardal har det vært drevet jektebruk og handel helt siden 1600-tallet, og i dag kan en besøke den gamle landhandelen på Wangbrygga.

Butikken, Bergh-brygga, Leirfjord

Butikkmuseene bringer frem mange minner. Her fra Bergh-brygga i Leirfjord. Foto: Ketil Born

 

Museets nordligste avdeling i Rødøy tilbyr en kikk inn i fjordhandelsstedet Falch Gamle Handelssted fra 1920. Her finner en også flere gjenstander fra jektefarten i utstillingen blant annet en intakt jekteskrue fra Svinvær, som ble brukt når de store båtene skulle på land.

Jektskrue

Jekteskrua fra Svinær på Falch Gamle Handelssted. Foto: Ketil Born

Det var selvsagt ikke bare langs kysten det foregikk handel. I Hattfjelldal kan en besøke Gammelbutikken i kroken som formidler historien om grensehandel mellom svensker, samer og nordmenn. I innlandskommunene Hattfjelldal og Grane var og er ellers handel med tømmer en sentral næringsvei.

Hattfjelldal.Gammelbutikken i Kroken

Gammelbutikken i Kroken kan besøkes i Hattfjelldal. Foto: Ketil Born

 

Mosjøen

Vefsn museum tilbyr en historisk vandring gjennom Sjøgata, som gir et spennende innblikk i Mosjøens handelshistorie. Mosjøen fikk bystatus i 1875, og er den nest eldste byen på Helgeland. Den store aktiviteten på denne tiden kom blant annet av storstilt skog- og sagbruksdrift i distriktet. Sjøgata ligger nydelig til langs elva Vefsna, og siden alle varene ble fraktet med båt inn til Mosjøen var det naturlig å etablere handelsgata her.

Vefsn. Jacobsenbrygga (2)

Jacobsenbrygga som huser Vefsn Museum. Foto: Ketil Born

Sjøgata forteller også en historie om kulturminnevern, for bygningene vi i dag ser restaurert og i god stand var planlagt revet på 70-tallet for å gi rom for en mer moderne by. Det ble mobilisert en vellykket kamp for å ta vare på og sette i stand de gamle bryggene og trehusene. I dag er Sjøgata Nord-Norges eldste og lengste bevarte trehusbebyggelse, og en attraksjon for alle som besøker byen. Vefsn Museum holder hus i Jacobsen-brygga i Sjøgata.

Den fredete bensinstasjonen i Mosjøen.

I enden av Sjøgata finner en bensinstasjon, som er i Helgeland Museums forvaring. Da Vefsn Museum overtok stasjonen i 1995 var den sterkt preget av forfall. Det har blitt gjennomført en stor restaureringsjobb for å tilbakeføre stasjonen til sin tidligere prakt. Som Nordlands eldste bevarte bensinstasjon, ble den i 2016 fredet av Riksantikvaren. Bensinstasjonen kan stå som et symbol på at tiden endret seg og at veiene etter hvert overtok som den viktigste transportmåten for varer, selv om en på Helgelandskysten ikke kommer særlig langt uten båt i dag heller.

Kilder

Fygle, Svein: De privilegerte handelsstedene i Nordland – historien og arkivene. I A. Aune og G. Valderhaug (red.), Undervegs : festskrift til Egil Nysæter, Oslo 2009

Utstillingskatalogen til «På tokt med Zahl – en jekteskippers beretning» av Åshild Kittelsen, Ann Kristin Klausen og Erika Søfting, 2018

Cirka 10 000 f.v.t. - 4000 f.v.t. Eldre steinalder

Se innhold Se innhold

Ca. 8500 f.v.t.

Fangstfolk, jegere og fiskere holder til på Vega. De bor i enkle telt eller små hytter i strandsona, og driver organisert fangst og fiske.

4000 f.v.t. - cirka 1800 f.v.t. Yngre steinalder

Se innhold Se innhold

Ca. 3900 f.v.t.-2350 f.v.t.

Gjenstander fra Sør-Skandinavia brukes særlig på kysten av Sør- og Midt-Helgeland. Blant annet prestisjedolker fra Nord-Jylland. Det forteller om vareutveksling.

Cirka 1700 f.v.t. - cirka 500 f.v.t. Bronsealderen

Se innhold Se innhold

Ca. 1800-500 f.v.t.

En mengde helleristninger lages på Tro, Flatøya og Rødøya i Alstahaug. de viser hval, elg, sel, båter, hester, fotsåler, abstrakte figurer, og det som er tolket som en skiløper. «Skiløperen» ser du i Helgeland Museums logo.

Se innhold Se innhold

Ca. 800-700 f.v.t.

Et bronsesverd begraves på Remmen i Tomsvik på Tomma i Nesna.

På Hillstad i Brønnøy garves to bronseøkser ned i jorda under en steinhelle. Kanskje er det offergaver?

500 f.v.t. - 550 Yngre jernalder

550 - 800 Merovingertid

Se innhold Se innhold

Ca. 200-800

Ringforma tunanlegg bygges og brukes. På Helgeland er ringtun funnet i Vassås i Bindal, Mo i Brønnøy, Leikenga på Tjøtta, Hov på Løkta i Dønna og Botnmoen i Kobberdal på Løkta. I tillegg er ett oppdaget på Øysund i Meløy på grensa mellom Helgeland og Salten.

Se innhold Se innhold

Ca. år 500 og fremover

Høvdingdømmer dannes flere steder: på Dønna, Tjøtta, Torgar i Brønnøy og Sandnes i Alstahaug.

800 - 1066 Vikingtid

Se innhold Se innhold

873

Sigrid Sigurdsdotter på Sandnes (født ca. 850) har vært enke i ett år. Hun gifter seg med Torolv Kveldulvson fra Fjordane. De bor først i Torgar i Brønnøy, deretter på Sandnes etter hennes far dør. Torolv er kongens skatteoppkrever.

1066 - 1537 Middelalder

1537 - 1660 Reformasjon

Se innhold Se innhold

1647 - Dikterpresten Petter Dass blir født

Petter Dass ble muligens født på Herøy 1647. Han var prest, jekteskipper, proprietær og forfatter. Mest kjent for samtiden som salmedikter med bl. a. salmen Herre gud ditt dyre navn og ære.

1660 - 1814 Enevelde

Se innhold Se innhold

1804

Mathias Bonsach Krogh blir utnevnt til første biskop i det nyopprettede bispedømmet Nordlandene og Finnmark. Samme år utnevnes han til sogneprest i Alstahaug prestegjeld. Alstahaug kirke blir Nord-Norges første domkirke.

1814 - 1884 Embetsmannsstaten

1884 - 1930 Industrialisering

Se innhold Se innhold

1901

Sandsundværulykka med storm og springflo 22. januar rammer 254 fiskere og tar livet til 34 mennesker i løpet av noen få timer. Kiste fra Sandsundvær kan ses på Herøy bygdesamling

1918 - 1940 Mellomkrigstid

1940 - 1945 Andre verdenskrig

1945 - 1972 Etterkrigstid

Se innhold Se innhold

1950-tallet

I denne perioden får mange helgelendinger innlagt strøm i husene sinde. Besøk Rana museum som har utstilling om husholdningsredskaper på strøm.

1972 - 2000 Oljealderen

2000 - Informasjonenes tidsalder

Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealderen
Yngre jernalder
Merovingertid
Vikingtid
Middelalder
Reformasjon
Enevelde
Embetsmannsstaten
Industrialisering
Mellomkrigstid
Andre verdenskrig
Etterkrigstid
Oljealderen
Informasjonenes tidsalder

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta alle", samtykker du i bruken av slike teknologier.