Hopp til hovedinnhold

Krig og okkupasjons­historie

4 minutter

De fem årene fra 1940 til 1945 preget hele Europa, og også Helgeland satt igjen med mange dype spor etter den tyske okkupasjonen.

Feltkanon i utstillingen på Grønsvik kystfort, Lurøy

Vår krigshistoriske avdeling ligger i Lurøy, og når en besøker Grønsvik kystfort kan en fritt gå rundt i det som var det tyske forsvarsanlegget. Kystfortet ble bygget av tyskerne som en del av forsvarslinjen Atlanterhavsvollen som gikk fra den spansk/franske grensa i sør til Finland i nord, og skulle beskytte mot britiske og etter hvert amerikanske angrep.

Utsikt mot sørvest fra Grønsvik kystfort, Lurøy

Fra Grønsvik kystfort. Foto: Ketil Born

På Helgeland ble det opprettet ti batterier i Artillerigruppe Sandnessjøen. Det var 7 kystfort og 3 kanonbatteri i gruppen, og i kulturpunkt-appen kan du lære mer om kystfortene Sandnes på Nesna og Ylvingen på Vega.

 

Krigsminner langs veien

Kystfortet på Grønsvik er i likhet med mange av de tyske anleggene bygde av krigsfanger. Behandlingen av krigsfangene og forholdene under tvangsarbeidet er et av den norske krigshistoriens mørkeste kapittel, og Helgeland Museum har involvert seg for å gjøre denne delen av historien bedre kjent.

Blant annet deltar museet i Riksantikvarens «Prosjekt Nordlandsbanen: sovjetiske krigsfangers fangenskap og tvangsarbeid under andre verdenskrig», som har som formål å sette fokus på de over 2000 personene som døde ved byggingen av Nordlandsbanen og Polarbanen. Dette var stort sett sovjetiske krigsfanger som var satt til tvangsarbeid av tyskerne. Prosjektet er en del av Det norsk-russiske miljøsamarbeidet.

Helgeland Museum og Rana historielag var viktige i prosessen med å forhindre at deler av Dunderland fangeleir ble rasert i bygningen av den nye E6’en. Gjennom «Prosjekt Nordlandsbanen» har den opprinnelige minnestøtten blitt gjenreist og leiren har nå blitt tilrettelagt for besøkende. Resten etter fangeleiren ligger i Dunderland like ved E6, og er godt merket med skilt.

Kjører en den gamle veien over Korgfjellet, ferdes en på en av to veistrekninger i Nordland som utgjør Blodveiene. 640 jugoslaviske krigsfanger omkom på Korgfjellet under byggingen av veien, og de som jobbet på veien bodde i leire under forferdelige og inhumane forhold. Det er reist minnesmerker der leirene lå på hver side av fjellet og ved Korgen fjellstue. I 2017 ble det satt opp infotavler langs veien for å sørge for at denne brutale delen av krigshistorien og de menneskene som led og døde her ikke blir glemt.

Flyplassen i Hattfjelldal

Det var allerede inntegnet en flyplass på kartet over Hattfjelldal før okkupasjonen. Tyskerne trengte en plass for å mellomlande på veien til Narvik, og startet tidlig med å forbedre det som da bare var en helt enkel landingsplass. Dette resulterte i sterk tysk tilstedeværelse, og det ble etablert tre fangeleirer i forbindelse med byggingen av flyplassen og anleggene rundt. På det meste var det over 1000 tilreisende i Hattfjelldal. Helgeland Museums avdeling i Hattfjelldal, Fjellfolkets hus, ligger like ved flyplassen.

Hattfjelldal. Småfly på flyplassen med Arbor i Bakgrunnen

Flyplassen i Hattfjelldal i dag. Foto: Ketil Born

 

Motstand på Helgeland

Mange modige mennesker utførte ulike former for motstand under den tyske okkupasjonen, alltid med egen sikkerhet som innsats. Blant annet ble det smuglet våpen fra Storbritannia fra Helgelandskysten over fjellene til Grane og Vefsn. Våpensmuglingen ble oppdaget av Gestapo, og førte til en opprulling som er kjent som Majavasstragedien, og endte med at hele 24 menn fra Vevelstad, Grane og Vevelstad ble henrettet i Falstad leir i 1942. Det står i dag en minnestøtte over dem som mistet livet like ved Majavatn stasjon.

Damen Liv Grannes som prater i telefonen ved en kontorpult

Liv Grannes i arbeid i London under krigen.

En som var sterkt involvert i motstandsarbeidet, men slapp unna med livet i behold var Liv Grannes fra Mojsøen. Hun tok del i motstandsarbeid fra krigens begynnelse, og som kontordame på politikammeret i Mosjøen hadde hun anledning til å forfalske pass og bevis, og fjerne brev med sensitiv informasjon fra tyskerne. Etter hvert ble hun britisk agent, og bidro aktivt til våpensmuglingen før hun måtte flykte til England i 1942. Politimestergården der hun jobbet er i dag en del av Helgeland Museum, og du kan her bli kjent den lenge glemte historien om hennes motstandsarbeid.

Hopp over tidslinje

Hvordan bruke tidslinjen?

For å bruke tidslinjen kan du bruke TAB-tasten for å navigere deg gjennom punktene. Naviger deg gjennom de forskjellige epokene ved å bruke pil-tastene til høyre og venstre.

Cirka 10 000 f.v.t. - 4000 f.v.t. Eldre steinalder

Ca. 4000 f. v. t.

Fangstfolk og fiskere søker ly i Kirkehelleren på Sanna i Træna. De spiser sel, fisk, småhval og sjøfugl.

Ca. 8500 f.v.t.

Fangstfolk, jegere og fiskere holder til på Vega. De bor i enkle telt eller små hytter i strandsona, og driver organisert fangst og fiske.

4000 f.v.t. - cirka 1800 f.v.t. Yngre steinalder

Ca. 3900 f.v.t.-2350 f.v.t.

Gjenstander fra Sør-Skandinavia brukes særlig på kysten av Sør- og Midt-Helgeland. Blant annet prestisjedolker fra Nord-Jylland. Det forteller om vareutveksling.

Ca. 2000 f.v.t.-1500 f.v.t.

Bofaste jegerfolk holder til i skogene på indre Helgeland

Cirka 1700 f.v.t. - cirka 500 f.v.t. Bronsealderen

Ca. 1800-500 f.v.t.

En mengde helleristninger lages på Tro, Flatøya og Rødøya i Alstahaug. de viser hval, elg, sel, båter, hester, fotsåler, abstrakte figurer, og det som er tolket som en skiløper. «Skiløperen» ser du i Helgeland Museums logo.

Ca. 800-700 f.v.t.

Et bronsesverd begraves på Remmen i Tomsvik på Tomma i Nesna.

På Hillstad i Brønnøy garves to bronseøkser ned i jorda under en steinhelle. Kanskje er det offergaver?

500 f.v.t. - 550 Yngre jernalder

550 - 800 Merovingertid

Ca. 200-800

Ringforma tunanlegg bygges og brukes. På Helgeland er ringtun funnet i Vassås i Bindal, Mo i Brønnøy, Leikenga på Tjøtta, Hov på Løkta i Dønna og Botnmoen i Kobberdal på Løkta. I tillegg er ett oppdaget på Øysund i Meløy på grensa mellom Helgeland og Salten.

Ca. år 500 og fremover

Høvdingdømmer dannes flere steder: på Dønna, Tjøtta, Torgar i Brønnøy og Sandnes i Alstahaug.

800 - 1066 Vikingtid

Ca. 1000

Noen risser inn runer i esjeberget på Æsøya i Vevelstad

873

Sigrid Sigurdsdotter på Sandnes (født ca. 850) har vært enke i ett år. Hun gifter seg med Torolv Kveldulvson fra Fjordane. De bor først i Torgar i Brønnøy, deretter på Sandnes etter hennes far dør. Torolv er kongens skatteoppkrever.

Ca. 965

Hårek på Tjøtta blir født

1066 - 1537 Middelalder

Ca. 1150-1200

Herøy, Alstahaug og St. Knuts kirke på Tilrem i Brønnøy, samt Brønnøy kirke bygges.

1100-1200

Tørrfisk blir den dominerende eksportvaren

1400-tallet

Noen mister eller begraver en gullring i jorda på Sanna i Træna. Inngravert i ringen står det «Buro, berto, beriora», et formular for å stoppe blod

1537 - 1660 Reformasjon

1647 - Dikterpresten Petter Dass blir født

Petter Dass ble muligens født på Herøy 1647. Han var prest, jekteskipper, proprietær og forfatter. Mest kjent for samtiden som salmedikter med bl. a. salmen Herre gud ditt dyre navn og ære.

1604

Helgeland innlemmes i Nordlandenes len (opprettet i 1598)

1660 - 1814 Enevelde

1767

Jekteskipper Zahl på Nordvika på Dønna oppretter bygdefarskontrakt med allmuen.

1804

Mathias Bonsach Krogh blir utnevnt til første biskop i det nyopprettede bispedømmet Nordlandene og Finnmark. Samme år utnevnes han til sogneprest i Alstahaug prestegjeld. Alstahaug kirke blir Nord-Norges første domkirke.

1814 - 1884 Embetsmannsstaten

1884 - 1930 Industrialisering

1900

Bergh-brygga på Leland står ferdig, etter at den forrige brant.

1901

Sandsundværulykka med storm og springflo 22. januar rammer 254 fiskere og tar livet til 34 mennesker i løpet av noen få timer. Kiste fra Sandsundvær kan ses på Herøy bygdesamling

1918 - 1940 Mellomkrigstid

1939

Velfjord historielag stiftes 4. november. Harald Strøm er formann. Se Strøm minnetun.

1931

Elsa Laula Renberg dør av tuberkulose på Brønnøy sykehjem. Hun ble 53 år.

1928

Nordlandsbunaden for kvinner er ferdig konstruert. Lær mer om bunaden på Vefsn museum!

1923

Gullfeber i Bindal etter at en av verdens rikeste gullårer blir påvist i kommunen.

1923

Halve Hemnesberget ødelegges i brann

1940 - 1945 Andre verdenskrig

1942

Våren 1942 begynte bygginga av hærkystfort (HKB) 16/974 Grönsviken kystfort. Fortet sto ferdig i desember samme år. Besøk Grønsvik kystfort. 

1940

9. mai krysset tyskerne grensa til Nordland. felttoget gjennom Nordland starter.

1945 - 1972 Etterkrigstid

1955

I oktober dette året starter produksjonen av Nesnalobben på Nesna.

1950-tallet

I denne perioden får mange helgelendinger innlagt strøm i husene sinde. Besøk Rana museum som har utstilling om husholdningsredskaper på strøm.

1946

Stortinget vedtar med 102 mot 42 stemmer at et jernverk skal bygges på Mo i Rana.

1949

Einar Mathisen Nordfjellmark leverer en gammel sammenknyttet skinnsekk til Velfjord bygdemuseum. Den skal ikke åpnes, og har siden hengt uåpnet i museet.

1972 - 2000 Oljealderen

1997

Petter Dass-kapellet på Træna står ferdig.

2000 - Informasjonenes tidsalder

Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealderen
Yngre jernalder
Merovingertid
Vikingtid
Middelalder
Reformasjon
Enevelde
Embetsmannsstaten
Industrialisering
Mellomkrigstid
Andre verdenskrig
Etterkrigstid
Oljealderen
Informasjonenes tidsalder

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta alle", samtykker du i bruken av slike teknologier.