Hopp til hovedinnhold

Signe Johannessen: Hamløperne

4 minutter

I samarbeid med Nordnorsk kunstnersenter presenterer Helgeland Museum utstillingen "Hamløperne" av Signe Johannessen, som vil være åpen for publikum på Jacobsenbrygga i Mosjøen hele sommeren

Signe Johannessen: Hamløperne

Kunstneren Signe Johannessen er opptatt av vårt sammenvevde forhold til andre arter, og hvordan spekulasjon og lek kan skape et frirom for å forestille seg nye måter å være i verden på. I utstillingen «Hamløperne» danner blant annet et underlig arkeologisk benfunn og oppdagelser i et museumsarkiv med utstoppede dyr, grunnlaget for en videre kunstnerisk utforskning der både enhjørninger, varulver og andre hybride kropper kan tre frem.

Barnets blikk står sentralt i utstillingen. Kunstnerens egen bakgrunn og sterke relasjoner til både ikke-menneskelige familiemedlemmer og barn som har funnet sin plass i hennes liv har dannet utgangspunktet for en rekke arbeider der lekens potensial blir tydelig. En gruppe med ti år gamle jenter, som selv kaller seg for Rädda Jorden-klubben, og som Signe Johannessen har samarbeidet tett med, er medvirkende i hovedverket Prey/Pray; en på samme tid vemodig, spektakulær og grenseoverskridende kortfilm. Jentene vandrer her gjennom et lukket magasin i det naturhistoriske museet i København, der både utdødde arter og spor etter enhjørninger inngår.

En serie skulpturelle arbeider i ulike materialer som tre, hestehår, metall og lær er også del av utstillingen. Flere av disse tar utgangspunkt i et arkeologisk funn fra 1949 ved Kvarntorp utenfor Örebro. Der ble hodeskallen til et menneske funnet sammen med en hundekjeve, et bein fra en hest, et skulderblad fra en ku og to uidentifiserbare ribbein. Måten beinfragmentene ble funnet på er med å foreslå en enhetlig kropp, og har dannet grunnlaget for spekulasjoner som på ulike måter kommer til uttrykk i Johannessens arbeider.

I «Hamløperne» blir vi også minnet på at det kun er noen få århundrer siden enhjørninger var et høyst virkelig vesen. I middelalderen og renessansen var enhjørningshorn, nå kjent som narhvalstenner fra Grønland, en eksklusiv vare og slik sett med på å bidra til Nordens velstand. Johannessens tilnærming viser til denne delen av nordisk kolonihistorie, samtidig som den motsetter seg vitenskapens rigide forhold til sannheten og dens behov for å dokumentere og katalogisere.

Som en integrert del av utstillingen gjennomføres det en workshop og et makerspace utviklet i samarbeid med tidligere nevnte Rädda Jorden-klubben. Her får publikum, ved hjelp av mange ulike materialer, mulighet til å eksperimentere fram nye kreasjoner og hybride kropper i lekens og overskridelsens navn. Igjen er det barnas blikk, og deres særegne forbindelse til andre arter som leder vei. De gir oss tilgang til nye potensielle virkeligheter.

 

Så hvem er Hamløperne? I gammel folketro er en hamløper et vesen eller en person, som frivillig eller ufrivillig, og på magisk vis, kan opptre i en annen skikkelse enn sin egen; da gjerne som et dyr. Forestillinger om hamskifte er vanlig i myter og eventyr over hele verden. Her i Nord-Norge kjenner vi dem blant annet fra forfatteren Regine Normann (1867–1939). Hun samlet og utviklet eventyr i møte med skolebarn mens hun jobbet som lærer i Vesterålen. Eventyrene utspiller seg gjerne i et nordnorsk landskap preget av barskt klima og menneskets nærhet til naturen. Heltene er som oftest barn som omskapes til dyr fra den nordnorske fauna, som for eksempel ørn eller oter.

I Signe Johannessens utstilling er hamskiftet en måte å ta innover seg utfordringen verden står overfor med utdøende arter og klimakrise; en livsbejaende utforskning for å finne muligheter for endring. Gjennom en magisk lek blir nye muligheter for eksistens prøvd ut, samtidig som dikotomier mellom menneske og dyr, mellom kultur og natur og mellom fakta og fiksjon blir utfordret.

Signe Johannessen (født 1978 i Alstahaug, Nord-Norge) bor og arbeider i Gnesta utenfor Stockholm. Her er hun også en av grunnleggerne og lederne av Art Lab Gnesta, et selvorganisert kunstnerisk kollektiv med eksperimentell tilnærming. Johannessen er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, og har en rekke utstillinger og andre prosjekter bak seg.

«Hamløperne» er kuratert av Torill Østby Haaland ved Nordnorsk kunstnersenter. Den er den siste i en serie utstillinger som er utviklet i samarbeid med kurator Caroline Malmström, Örebro konsthall og Oslo Kunstforening. I 2023 viste Signe Johannessen utstillingene «Uppståndelsen i Kvarntorp» ved Örebro Kunsthall og «Posthumous tales» ved Oslo Kunstforening. «Hamløperne» ble tidligere i år vist ved Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær.

Nordnorsk kunstnersenter er Nord-Norges regionale senter for samtidskunst. Kunstnersenteret har som formål å skape interesse for og styrke billedkunst og kunsthåndverk i landsdelen gjennom regional og internasjonal orientering. Nordnorsk kunstnersenter har base i Svolvær i Lofoten, og jobber med utstillinger og andre kunstprosjekter i hele landsdelen.

Utstillingen åpner 29. juni og vises til og med 10. august.

 

Hopp over tidslinje

Hvordan bruke tidslinjen?

For å bruke tidslinjen kan du bruke TAB-tasten for å navigere deg gjennom punktene. Naviger deg gjennom de forskjellige epokene ved å bruke pil-tastene til høyre og venstre.

Cirka 10 000 f.v.t. - 4000 f.v.t. Eldre steinalder

Ca. 4000 f. v. t.

Fangstfolk og fiskere søker ly i Kirkehelleren på Sanna i Træna. De spiser sel, fisk, småhval og sjøfugl.

Ca. 8500 f.v.t.

Fangstfolk, jegere og fiskere holder til på Vega. De bor i enkle telt eller små hytter i strandsona, og driver organisert fangst og fiske.

4000 f.v.t. - cirka 1800 f.v.t. Yngre steinalder

Ca. 3900 f.v.t.-2350 f.v.t.

Gjenstander fra Sør-Skandinavia brukes særlig på kysten av Sør- og Midt-Helgeland. Blant annet prestisjedolker fra Nord-Jylland. Det forteller om vareutveksling.

Ca. 2000 f.v.t.-1500 f.v.t.

Bofaste jegerfolk holder til i skogene på indre Helgeland

Cirka 1700 f.v.t. - cirka 500 f.v.t. Bronsealderen

Ca. 1800-500 f.v.t.

En mengde helleristninger lages på Tro, Flatøya og Rødøya i Alstahaug. de viser hval, elg, sel, båter, hester, fotsåler, abstrakte figurer, og det som er tolket som en skiløper. «Skiløperen» ser du i Helgeland Museums logo.

Ca. 800-700 f.v.t.

Et bronsesverd begraves på Remmen i Tomsvik på Tomma i Nesna.

På Hillstad i Brønnøy garves to bronseøkser ned i jorda under en steinhelle. Kanskje er det offergaver?

500 f.v.t. - 550 Yngre jernalder

550 - 800 Merovingertid

Ca. 200-800

Ringforma tunanlegg bygges og brukes. På Helgeland er ringtun funnet i Vassås i Bindal, Mo i Brønnøy, Leikenga på Tjøtta, Hov på Løkta i Dønna og Botnmoen i Kobberdal på Løkta. I tillegg er ett oppdaget på Øysund i Meløy på grensa mellom Helgeland og Salten.

Ca. år 500 og fremover

Høvdingdømmer dannes flere steder: på Dønna, Tjøtta, Torgar i Brønnøy og Sandnes i Alstahaug.

800 - 1066 Vikingtid

Ca. 1000

Noen risser inn runer i esjeberget på Æsøya i Vevelstad

873

Sigrid Sigurdsdotter på Sandnes (født ca. 850) har vært enke i ett år. Hun gifter seg med Torolv Kveldulvson fra Fjordane. De bor først i Torgar i Brønnøy, deretter på Sandnes etter hennes far dør. Torolv er kongens skatteoppkrever.

Ca. 965

Hårek på Tjøtta blir født

1066 - 1537 Middelalder

Ca. 1150-1200

Herøy, Alstahaug og St. Knuts kirke på Tilrem i Brønnøy, samt Brønnøy kirke bygges.

1100-1200

Tørrfisk blir den dominerende eksportvaren

1400-tallet

Noen mister eller begraver en gullring i jorda på Sanna i Træna. Inngravert i ringen står det «Buro, berto, beriora», et formular for å stoppe blod

1537 - 1660 Reformasjon

1647 - Dikterpresten Petter Dass blir født

Petter Dass ble muligens født på Herøy 1647. Han var prest, jekteskipper, proprietær og forfatter. Mest kjent for samtiden som salmedikter med bl. a. salmen Herre gud ditt dyre navn og ære.

1604

Helgeland innlemmes i Nordlandenes len (opprettet i 1598)

1660 - 1814 Enevelde

1767

Jekteskipper Zahl på Nordvika på Dønna oppretter bygdefarskontrakt med allmuen.

1804

Mathias Bonsach Krogh blir utnevnt til første biskop i det nyopprettede bispedømmet Nordlandene og Finnmark. Samme år utnevnes han til sogneprest i Alstahaug prestegjeld. Alstahaug kirke blir Nord-Norges første domkirke.

1814 - 1884 Embetsmannsstaten

1884 - 1930 Industrialisering

1900

Bergh-brygga på Leland står ferdig, etter at den forrige brant.

1901

Sandsundværulykka med storm og springflo 22. januar rammer 254 fiskere og tar livet til 34 mennesker i løpet av noen få timer. Kiste fra Sandsundvær kan ses på Herøy bygdesamling

1918 - 1940 Mellomkrigstid

1939

Velfjord historielag stiftes 4. november. Harald Strøm er formann. Se Strøm minnetun.

1931

Elsa Laula Renberg dør av tuberkulose på Brønnøy sykehjem. Hun ble 53 år.

1928

Nordlandsbunaden for kvinner er ferdig konstruert. Lær mer om bunaden på Vefsn museum!

1923

Gullfeber i Bindal etter at en av verdens rikeste gullårer blir påvist i kommunen.

1923

Halve Hemnesberget ødelegges i brann

1940 - 1945 Andre verdenskrig

1942

Våren 1942 begynte bygginga av hærkystfort (HKB) 16/974 Grönsviken kystfort. Fortet sto ferdig i desember samme år. Besøk Grønsvik kystfort. 

1940

9. mai krysset tyskerne grensa til Nordland. felttoget gjennom Nordland starter.

1945 - 1972 Etterkrigstid

1955

I oktober dette året starter produksjonen av Nesnalobben på Nesna.

1950-tallet

I denne perioden får mange helgelendinger innlagt strøm i husene sinde. Besøk Rana museum som har utstilling om husholdningsredskaper på strøm.

1946

Stortinget vedtar med 102 mot 42 stemmer at et jernverk skal bygges på Mo i Rana.

1949

Einar Mathisen Nordfjellmark leverer en gammel sammenknyttet skinnsekk til Velfjord bygdemuseum. Den skal ikke åpnes, og har siden hengt uåpnet i museet.

1972 - 2000 Oljealderen

1997

Petter Dass-kapellet på Træna står ferdig.

2000 - Informasjonenes tidsalder

Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealderen
Yngre jernalder
Merovingertid
Vikingtid
Middelalder
Reformasjon
Enevelde
Embetsmannsstaten
Industrialisering
Mellomkrigstid
Andre verdenskrig
Etterkrigstid
Oljealderen
Informasjonenes tidsalder

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta alle", samtykker du i bruken av slike teknologier.