Hopp til hovedinnhold

Digitalt Museum

Se museers samlinger digitalt!

På de norske museene finnes store og spennende samlinger. Tradisjonelt har disse først og fremst blitt presentert i museenes utstillinger og bøker. Store deler av samlingene har derfor sjelden eller aldri blitt vist for publikum. Målet med Digitalt Museum er at museenes samlinger skal være lett tilgjengelig for alle interesserte, uavhengig av tid og sted. Håpet er at samlingene nå enklere skal kunne brukes til bildesøking, fordypning, studier, undervisning og felles kunnskapsbygging.

På Digitalt Museum kan museene publisere sine samlinger; gjenstander, fotografier, bygninger, film og lydklipp. Museet velger her hvilke opplysninger som skal presenteres for hver enkelt objekttype i henhold til etiske retningslinjer.

Publikum bruker søkefeltet for å finne det man leter etter. Her kan man også avgrense søket ved å oppgi type objekt, sted, tid og museum.  I Digitalt Museum er det også mulig for publikum å gi tilbakemeldinger til museene, og på denne måten kan museet få hjelp til å innhente verdifulle opplysninger, eller rette opp eventuelle feil og mangler i informasjonen om objektene eller gjenstandene.

Digitalt Museum finnes i Norge og i Sverige: digitaltmuseum.no og digitaltmuseum.se. I tillegg kan du se alle objekter fra både Norge og Sverige samlet på digitaltmuseum.org.

 


 

Bilder fra Helgeland Museums samling på Digitalt Museum kan bestilles:

Vilkår og fotopriser

Vilkår for bruk/leie av bilder fra Helgeland Museum:

Fotomaterialet skal kun brukes slik man har oppgitt ved bestilling. Digitale filer kan ikke videreformidles til andre og skal slettes etter bruk. Leien/bruk av bildet gjelder kun for én gang. Ved publisering skal alltid museets og fotografen/fotokunstnerens navn oppgis sammen med fotografiet, eventuelt i en egen bildeliste, på følgende måte; Foto: Fotografens navn/Helgeland Museum. Om navnet er ukjent oppgis; Foto: Ukjent fotograf/Helgeland Museum. Ved utelatelse av dette vilkår fordobles prisen. Bruker man kun et utsnitt av bildets motiv skal dette opplyses. Leietager er selv ansvarlig for å følge Åndsverkslovens bestemmelser. Fakturering skjer ved utsendelse av bildefil. Alle priser er ekskl. mva. Prislisten gjelder fra 05.04.2019.

Bestilling fra Digitalt Museum og bilder til privat bruk

Digitalisering, uten retusjering eller bildebehandling. Fil levert i TIFF/JPG: 200,-
Digital retusjeringsarbeid og/eller annen bildebehandling: 125,- pr. 10 min.
Tillegg for hastebestillinger pr. bilde. Utføres innen 7 dager, eller etter avtale: 250,- pr. bilde
Fakturagebyr: 75,-
Leveringstid: 21 dager
Hastebestilling 1-3 dager, eller etter avtale: 250,- pr. bilde

Bilder for publisering

Redaksjonell bruk i masteroppgaver, studentoppgaver, forskningsrapporter, bøker, tidsskrifter, aviser og utstillinger pr. bilde/foto: 400,-
Bilde til annonse, reklamebrosjyrer, kundeaviser, skilting, TV, Internett eller annet profileringsmateriale: 800,-
Offentlig utsmykking, men ikke mindre enn kr. 2000,-: Etter avtale
Fakturagebyr: 50,-
Leveringstid: 21 dager
Hastebestilling 1-3 dager, eller etter avtale: 250,- pr. bilde

Rabatt: Museums- og historielag, samt elevoppgaver til og med i videregående skole får 50 % rabatt, men med unntak for fakturagebyr.

Cirka 10 000 f.v.t. - 4000 f.v.t. Eldre steinalder

Se innhold Se innhold

Ca. 8500 f.v.t.

Fangstfolk, jegere og fiskere holder til på Vega. De bor i enkle telt eller små hytter i strandsona, og driver organisert fangst og fiske.

4000 f.v.t. - cirka 1800 f.v.t. Yngre steinalder

Se innhold Se innhold

Ca. 3900 f.v.t.-2350 f.v.t.

Gjenstander fra Sør-Skandinavia brukes særlig på kysten av Sør- og Midt-Helgeland. Blant annet prestisjedolker fra Nord-Jylland. Det forteller om vareutveksling.

Cirka 1700 f.v.t. - cirka 500 f.v.t. Bronsealderen

Se innhold Se innhold

Ca. 1800-500 f.v.t.

En mengde helleristninger lages på Tro, Flatøya og Rødøya i Alstahaug. de viser hval, elg, sel, båter, hester, fotsåler, abstrakte figurer, og det som er tolket som en skiløper. «Skiløperen» ser du i Helgeland Museums logo.

Se innhold Se innhold

Ca. 800-700 f.v.t.

Et bronsesverd begraves på Remmen i Tomsvik på Tomma i Nesna.

På Hillstad i Brønnøy garves to bronseøkser ned i jorda under en steinhelle. Kanskje er det offergaver?

500 f.v.t. - 550 Yngre jernalder

550 - 800 Merovingertid

Se innhold Se innhold

Ca. 200-800

Ringforma tunanlegg bygges og brukes. På Helgeland er ringtun funnet i Vassås i Bindal, Mo i Brønnøy, Leikenga på Tjøtta, Hov på Løkta i Dønna og Botnmoen i Kobberdal på Løkta. I tillegg er ett oppdaget på Øysund i Meløy på grensa mellom Helgeland og Salten.

Se innhold Se innhold

Ca. år 500 og fremover

Høvdingdømmer dannes flere steder: på Dønna, Tjøtta, Torgar i Brønnøy og Sandnes i Alstahaug.

800 - 1066 Vikingtid

Se innhold Se innhold

873

Sigrid Sigurdsdotter på Sandnes (født ca. 850) har vært enke i ett år. Hun gifter seg med Torolv Kveldulvson fra Fjordane. De bor først i Torgar i Brønnøy, deretter på Sandnes etter hennes far dør. Torolv er kongens skatteoppkrever.

1066 - 1537 Middelalder

1537 - 1660 Reformasjon

Se innhold Se innhold

1647 - Dikterpresten Petter Dass blir født

Petter Dass ble muligens født på Herøy 1647. Han var prest, jekteskipper, proprietær og forfatter. Mest kjent for samtiden som salmedikter med bl. a. salmen Herre gud ditt dyre navn og ære.

1660 - 1814 Enevelde

Se innhold Se innhold

1804

Mathias Bonsach Krogh blir utnevnt til første biskop i det nyopprettede bispedømmet Nordlandene og Finnmark. Samme år utnevnes han til sogneprest i Alstahaug prestegjeld. Alstahaug kirke blir Nord-Norges første domkirke.

1814 - 1884 Embetsmannsstaten

1884 - 1930 Industrialisering

Se innhold Se innhold

1901

Sandsundværulykka med storm og springflo 22. januar rammer 254 fiskere og tar livet til 34 mennesker i løpet av noen få timer. Kiste fra Sandsundvær kan ses på Herøy bygdesamling

1918 - 1940 Mellomkrigstid

1940 - 1945 Andre verdenskrig

1945 - 1972 Etterkrigstid

Se innhold Se innhold

1950-tallet

I denne perioden får mange helgelendinger innlagt strøm i husene sinde. Besøk Rana museum som har utstilling om husholdningsredskaper på strøm.

1972 - 2000 Oljealderen

2000 - Informasjonenes tidsalder

Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealderen
Yngre jernalder
Merovingertid
Vikingtid
Middelalder
Reformasjon
Enevelde
Embetsmannsstaten
Industrialisering
Mellomkrigstid
Andre verdenskrig
Etterkrigstid
Oljealderen
Informasjonenes tidsalder

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta alle", samtykker du i bruken av slike teknologier.