Hopp til hovedinnhold

Foredrag om jernalder og middelalder på Vega

  • Dato 20. mai kl. 18:30

Foredrag om jernalder og middelalder på Vega

20. mai kl. 18.30 til 19.30 på Vega Verdensarvsenter.

Foredrag ved Birgitta Berglund. Foredraget varer ca. 1 time. Gratis inngang. Det er mulig å kjøpe noe å spise og drikke på kafèen på Verdensarvsenteret. Foredraget er en del av arkeologiåret i Helgeland Museum, og arrangeres i samarbeid med Vega Verdensarvsenter.

Birgitta Berglund, f. 1948 i Delsbo i Sverige, er i dag professor emerita ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim. Der har hun arbeidet som arkeolog siden 1970-tallet. Hun ble tidlig engasjert i Helgelands arkeologi og har særlig arbeidet med bosetningshistorie, sentrumsdannelser som på Tjøtta og Alstahaug, samfunnsforhold og gravskikk i jernalder, middelalder og tidlig nytid. Hun er også interessert i samisk kultur og råvarer fra Helgeland som kleberstein og fjær/dun. Berglund var redaktør for Helgeland Historie, bind 1 og 2 (bind 1 sammen med Kristian Pettersen) og bidro der med artikler om Helgelands jernalder og middelalder. Hun har publisert flere artikler om Helgelands arkeologi i Årbok for Helgeland og i Vitenskapsmuseets populærvitenskapelige tidsskrift Spor. Hun er fortsatt aktiv som arkeolog og driver både med forskning og formidling, gjerne med utgangspunkt i Helgeland. Velkommen til et spennende foredrag.

Vega mellom steinalder og reformasjonstid
Vega er kjent som steinalder-øya alt siden de første av de rundt 10 000 år gamle funnene ble gjort på Mohalsen i slutten av 1960-tallet. Men det var vel ikke folketomt på Vega i tusenårene etter steinalderen? Det er gjort få arkeologiske utgravinger her som viser virksomhet i jernalder og middelalder, men det finnes mange funn. Foredraget vil handle om hva de forteller om folk og virksomhet på Vega i dette tidsrommet, med vekt på Eidem og Igerøy. Og hvordan kan en gullring fra middelalderen med Kristi ansikt ha havnet på Holand?

Cirka 10 000 f.v.t. - 4000 f.v.t. Eldre steinalder

Se innhold Se innhold

Ca. 8500 f.v.t.

Fangstfolk, jegere og fiskere holder til på Vega. De bor i enkle telt eller små hytter i strandsona, og driver organisert fangst og fiske.

4000 f.v.t. - cirka 1800 f.v.t. Yngre steinalder

Se innhold Se innhold

Ca. 3900 f.v.t.-2350 f.v.t.

Gjenstander fra Sør-Skandinavia brukes særlig på kysten av Sør- og Midt-Helgeland. Blant annet prestisjedolker fra Nord-Jylland. Det forteller om vareutveksling.

Cirka 1700 f.v.t. - cirka 500 f.v.t. Bronsealderen

Se innhold Se innhold

Ca. 1800-500 f.v.t.

En mengde helleristninger lages på Tro, Flatøya og Rødøya i Alstahaug. de viser hval, elg, sel, båter, hester, fotsåler, abstrakte figurer, og det som er tolket som en skiløper. «Skiløperen» ser du i Helgeland Museums logo.

Se innhold Se innhold

Ca. 800-700 f.v.t.

Et bronsesverd begraves på Remmen i Tomsvik på Tomma i Nesna.

På Hillstad i Brønnøy garves to bronseøkser ned i jorda under en steinhelle. Kanskje er det offergaver?

500 f.v.t. - 550 Yngre jernalder

550 - 800 Merovingertid

Se innhold Se innhold

Ca. 200-800

Ringforma tunanlegg bygges og brukes. På Helgeland er ringtun funnet i Vassås i Bindal, Mo i Brønnøy, Leikenga på Tjøtta, Hov på Løkta i Dønna og Botnmoen i Kobberdal på Løkta. I tillegg er ett oppdaget på Øysund i Meløy på grensa mellom Helgeland og Salten.

Se innhold Se innhold

Ca. år 500 og fremover

Høvdingdømmer dannes flere steder: på Dønna, Tjøtta, Torgar i Brønnøy og Sandnes i Alstahaug.

800 - 1066 Vikingtid

Se innhold Se innhold

873

Sigrid Sigurdsdotter på Sandnes (født ca. 850) har vært enke i ett år. Hun gifter seg med Torolv Kveldulvson fra Fjordane. De bor først i Torgar i Brønnøy, deretter på Sandnes etter hennes far dør. Torolv er kongens skatteoppkrever.

1066 - 1537 Middelalder

1537 - 1660 Reformasjon

Se innhold Se innhold

1647 - Dikterpresten Petter Dass blir født

Petter Dass ble muligens født på Herøy 1647. Han var prest, jekteskipper, proprietær og forfatter. Mest kjent for samtiden som salmedikter med bl. a. salmen Herre gud ditt dyre navn og ære.

1660 - 1814 Enevelde

Se innhold Se innhold

1804

Mathias Bonsach Krogh blir utnevnt til første biskop i det nyopprettede bispedømmet Nordlandene og Finnmark. Samme år utnevnes han til sogneprest i Alstahaug prestegjeld. Alstahaug kirke blir Nord-Norges første domkirke.

1814 - 1884 Embetsmannsstaten

1884 - 1930 Industrialisering

Se innhold Se innhold

1901

Sandsundværulykka med storm og springflo 22. januar rammer 254 fiskere og tar livet til 34 mennesker i løpet av noen få timer. Kiste fra Sandsundvær kan ses på Herøy bygdesamling

1918 - 1940 Mellomkrigstid

1940 - 1945 Andre verdenskrig

1945 - 1972 Etterkrigstid

Se innhold Se innhold

1950-tallet

I denne perioden får mange helgelendinger innlagt strøm i husene sinde. Besøk Rana museum som har utstilling om husholdningsredskaper på strøm.

1972 - 2000 Oljealderen

2000 - Informasjonenes tidsalder

Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealderen
Yngre jernalder
Merovingertid
Vikingtid
Middelalder
Reformasjon
Enevelde
Embetsmannsstaten
Industrialisering
Mellomkrigstid
Andre verdenskrig
Etterkrigstid
Oljealderen
Informasjonenes tidsalder

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta alle", samtykker du i bruken av slike teknologier.