Hopp til hovedinnhold

Bygningsvernsenter Vega

– kompetanssenter for bygningsarven i Vegaøyan

Rød låve på Vega. Foto

Helgeland Museum har to ansatte som jobber med bygningsvern på Vega. De har kontorsted på Vega Verdensarvsenter og bidrar med rådgivning til huseiere i Vegaøyan verdensarvområde, og andre kommuner på Helgeland. Bygningsvern på Vega er behjelpelige med blant annet råd og veiledning for søknadsskriving for økonomisk støtte til tiltak på bygninger som eiere kan få fra Nordland fylkeskommune. Dette er et tilbud til huseiere på Vegaøyan verdensarvområde og i buffersonen. I tillegg jobber Bygningsvern med dokumentasjon av eldre bygninger, bevaring av museumsgjenstander i det lokale magasinet og med vedlikehold av egne bygninger.

Verdensarvsenteret på Gardsøya, Vega

Vegaøyan verdensarvområde og buffersone

Vegaøyan ble innskrevet på UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv i 2004. Vegaøyan viser hvordan generasjoner av fiskere og bønder gjennom de siste 1500 årene har opprettholdt en bærekraftig levemåte i et værhardt område nær Polarsirkelen, basert på den nå unike tradisjonen med ærfugldrift. I dag inneholder Vega verdensarvområde rundt 200 fredete bygninger, der store deler er av ærefuglarkitektur-stilen.

Kart over verdensarvområdet

Gjennom overføringer fra Riksantikvaren til verdensarvområder, har Nordland fylkeskommune siden 2006 mottatt tilskudd til bygningsvern i Vegaøyan verdensarvområde. Nordland fylkeskommune har samarbeidet med Vega kommune, Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, Verdiskapingsprogrammet hos Riksantikvaren, Kulturminnefondet, Helgeland Museum og rekke andre organisasjoner og privatpersoner, i gjennomføringen av flere større og mindre prosjekter innen restaurering, reparasjon, kurs og utvikling av bygningsarven i verdensarvområdet og buffersonen. Museet har spesielt bidratt med rådgivning knyttet til restaurerings- og reparasjonsarbeid ved flere bygninger og i organiseringen av kurs innenfor tradisjonshåndverk for lokale og regionale håndverkere. Dersom du har behov for rådgivning så ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Bygningsvernsenteret på Prestegårdslåven, Gladstad

Det nye bygningsvernsenteret er tiltenkt lokalisert på Prestegårdslåven i Gladstad. Denne skal ha blitt bygd mellom 1863-1864. Låven står i et helhetlig miljø på bygdetunet på Gladstad sammen med prestegården og et stabbur. I 1957 overtok kommunen fjøset og det forvaltes i dag av Helgeland Museum. Senteret er fortsatt under utvikling med et mål om å etablere egnede verkstedlokaler for kurs i samarbeid med Vega kommune og Nordland fylkeskommune. På lengre sikt skal bygningsvernsenteret på Vega være en møteplass, læringsarena, materialbank, utstillingslokale og dokumentasjons- og informasjonssenter for bygningsarven på Vegaøyan.

Utstillingen «Husene i Havgapet»

I 2022 åpnet museet i samarbeid med Vega Verdensarvsenter en vandreutstilling om bygningsvernarbeidet på Vegaøyan verdensarvområde og buffersone. Utstillingen kan besøkes på Vega Verdensarvsenter.

«Husene i Havgapet» viser bygningsvernarbeidet som er gjort på Vega, Bremstein, Store Emårsøy og Tåvær. Den formidler kunnskap om Vegaøyan sin byggeskikk og kunnskap om tradisjonshåndverk. I tillegg viser utstillingen hvilken betydning bygningsarven har for verdensarven, og verdien av å bevare og gjenbruke eldre bygninger og gjenstander. Besøkende får også informasjon om hvordan eiere av eldre bygg kan søke om støtte for å kunne bevare husene for fremtidige generasjoner. Utstillingen ble laget med økonomisk støtte fra Nordland fylkeskommune og Riksantikvaren.

Låven på Gladstad. Foto: Ketil Born

 

Medarbeidere

Mann i mørkegrønn trøye smiler til kamera. Foto

Kjetil Trøan

Rådgiver tradisjonshåndverk Bygningsvernsenter Vega Telefon: 400 62 562 E-post: Send e-post

Portrett bilde av smilende kvinne. Foto

Tale Selstad Gjervan

Bygningsvernrådgiver Bygningsvernsenter Vega Telefon: 464 49 050 E-post: Send e-post

Hopp over tidslinje

Hvordan bruke tidslinjen?

For å bruke tidslinjen kan du bruke TAB-tasten for å navigere deg gjennom punktene. Naviger deg gjennom de forskjellige epokene ved å bruke pil-tastene til høyre og venstre.

Cirka 10 000 f.v.t. - 4000 f.v.t. Eldre steinalder

Ca. 4000 f. v. t.

Fangstfolk og fiskere søker ly i Kirkehelleren på Sanna i Træna. De spiser sel, fisk, småhval og sjøfugl.

Ca. 8500 f.v.t.

Fangstfolk, jegere og fiskere holder til på Vega. De bor i enkle telt eller små hytter i strandsona, og driver organisert fangst og fiske.

4000 f.v.t. - cirka 1800 f.v.t. Yngre steinalder

Ca. 3900 f.v.t.-2350 f.v.t.

Gjenstander fra Sør-Skandinavia brukes særlig på kysten av Sør- og Midt-Helgeland. Blant annet prestisjedolker fra Nord-Jylland. Det forteller om vareutveksling.

Ca. 2000 f.v.t.-1500 f.v.t.

Bofaste jegerfolk holder til i skogene på indre Helgeland

Cirka 1700 f.v.t. - cirka 500 f.v.t. Bronsealderen

Ca. 1800-500 f.v.t.

En mengde helleristninger lages på Tro, Flatøya og Rødøya i Alstahaug. de viser hval, elg, sel, båter, hester, fotsåler, abstrakte figurer, og det som er tolket som en skiløper. «Skiløperen» ser du i Helgeland Museums logo.

Ca. 800-700 f.v.t.

Et bronsesverd begraves på Remmen i Tomsvik på Tomma i Nesna.

På Hillstad i Brønnøy garves to bronseøkser ned i jorda under en steinhelle. Kanskje er det offergaver?

500 f.v.t. - 550 Yngre jernalder

550 - 800 Merovingertid

Ca. 200-800

Ringforma tunanlegg bygges og brukes. På Helgeland er ringtun funnet i Vassås i Bindal, Mo i Brønnøy, Leikenga på Tjøtta, Hov på Løkta i Dønna og Botnmoen i Kobberdal på Løkta. I tillegg er ett oppdaget på Øysund i Meløy på grensa mellom Helgeland og Salten.

Ca. år 500 og fremover

Høvdingdømmer dannes flere steder: på Dønna, Tjøtta, Torgar i Brønnøy og Sandnes i Alstahaug.

800 - 1066 Vikingtid

Ca. 1000

Noen risser inn runer i esjeberget på Æsøya i Vevelstad

873

Sigrid Sigurdsdotter på Sandnes (født ca. 850) har vært enke i ett år. Hun gifter seg med Torolv Kveldulvson fra Fjordane. De bor først i Torgar i Brønnøy, deretter på Sandnes etter hennes far dør. Torolv er kongens skatteoppkrever.

Ca. 965

Hårek på Tjøtta blir født

1066 - 1537 Middelalder

Ca. 1150-1200

Herøy, Alstahaug og St. Knuts kirke på Tilrem i Brønnøy, samt Brønnøy kirke bygges.

1100-1200

Tørrfisk blir den dominerende eksportvaren

1400-tallet

Noen mister eller begraver en gullring i jorda på Sanna i Træna. Inngravert i ringen står det «Buro, berto, beriora», et formular for å stoppe blod

1537 - 1660 Reformasjon

1647 - Dikterpresten Petter Dass blir født

Petter Dass ble muligens født på Herøy 1647. Han var prest, jekteskipper, proprietær og forfatter. Mest kjent for samtiden som salmedikter med bl. a. salmen Herre gud ditt dyre navn og ære.

1604

Helgeland innlemmes i Nordlandenes len (opprettet i 1598)

1660 - 1814 Enevelde

1767

Jekteskipper Zahl på Nordvika på Dønna oppretter bygdefarskontrakt med allmuen.

1804

Mathias Bonsach Krogh blir utnevnt til første biskop i det nyopprettede bispedømmet Nordlandene og Finnmark. Samme år utnevnes han til sogneprest i Alstahaug prestegjeld. Alstahaug kirke blir Nord-Norges første domkirke.

1814 - 1884 Embetsmannsstaten

1884 - 1930 Industrialisering

1900

Bergh-brygga på Leland står ferdig, etter at den forrige brant.

1901

Sandsundværulykka med storm og springflo 22. januar rammer 254 fiskere og tar livet til 34 mennesker i løpet av noen få timer. Kiste fra Sandsundvær kan ses på Herøy bygdesamling

1918 - 1940 Mellomkrigstid

1939

Velfjord historielag stiftes 4. november. Harald Strøm er formann. Se Strøm minnetun.

1931

Elsa Laula Renberg dør av tuberkulose på Brønnøy sykehjem. Hun ble 53 år.

1928

Nordlandsbunaden for kvinner er ferdig konstruert. Lær mer om bunaden på Vefsn museum!

1923

Gullfeber i Bindal etter at en av verdens rikeste gullårer blir påvist i kommunen.

1923

Halve Hemnesberget ødelegges i brann

1940 - 1945 Andre verdenskrig

1942

Våren 1942 begynte bygginga av hærkystfort (HKB) 16/974 Grönsviken kystfort. Fortet sto ferdig i desember samme år. Besøk Grønsvik kystfort. 

1940

9. mai krysset tyskerne grensa til Nordland. felttoget gjennom Nordland starter.

1945 - 1972 Etterkrigstid

1955

I oktober dette året starter produksjonen av Nesnalobben på Nesna.

1950-tallet

I denne perioden får mange helgelendinger innlagt strøm i husene sinde. Besøk Rana museum som har utstilling om husholdningsredskaper på strøm.

1946

Stortinget vedtar med 102 mot 42 stemmer at et jernverk skal bygges på Mo i Rana.

1949

Einar Mathisen Nordfjellmark leverer en gammel sammenknyttet skinnsekk til Velfjord bygdemuseum. Den skal ikke åpnes, og har siden hengt uåpnet i museet.

1972 - 2000 Oljealderen

1997

Petter Dass-kapellet på Træna står ferdig.

2000 - Informasjonenes tidsalder

Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealderen
Yngre jernalder
Merovingertid
Vikingtid
Middelalder
Reformasjon
Enevelde
Embetsmannsstaten
Industrialisering
Mellomkrigstid
Andre verdenskrig
Etterkrigstid
Oljealderen
Informasjonenes tidsalder

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta alle", samtykker du i bruken av slike teknologier.