Hopp til hovedinnhold

Sømna bygdetun

På Sømna Bygdetun formidles den lokale kulturhistorien med vekt på bondens og fiskerbondefamiliens hverdag i perioden 1800-1950. Tunet med sine tolv bygninger har et småbyaktig preg, og kjøkkenhagen med gamle kornsorter, kulturplanter, urter og grønnsaker er vel verdt et besøk.

Sømna bygdetun, butikk

Sømna bygdetun ligger ved Sømna kirke i Gamle Vik på Sømna. Avdeling Sømnas hovedfokus er landbruk og matkultur, noe som gjenspeiler seg i bygningsmassen og utstillingene. Kjøkkenhagen med gamle kornsorter, gamle kulturplanter, urter og grønnsaker kan besøkes både i og utenom bygdetunets åpningstid, og informasjonsskilt forteller mer om de forskjellige vekstene. Kirkestedet i Vik går helt tilbake til middelalderen, og tett inntil bygdetunet ligger kirken som er en nygotisk langkirke i tre, fra 1876.

Hage, hageport, Sømna bygdetun

Den gamle kirkegården. Foto: Ketil Born


Husene på tunet

Mikkelborghuset fra 1899 er en del av det gamle bygningsmiljøet og er den eneste bygningen på bygdetunet som ikke er flyttet hit. Huset ble bygd som kombinert butikk og bolig og brukes i dag som museumsbutikk, kafe og kontor.

Sømhovdstua fra 1812 var det første huset som ble flyttet til bygdetunet i 1982, og det ble flyttet i sin helhet med innleid lastebil.

En annen bygning, en rorbu, har opprinnelig stått ute på Malmen, ei øy midtveis mellom Horsvær og Onsteinen. To til fire mann kunne bo her, få tørket seg, laget mat og sove. Bua kan være fra midten av 1800-tallet eller eldre, og har i tidens løp hatt mange eiere.

Øystrandstua som opprinnelig har stått i Brønnøy før den ble flyttet til Øystrand i Sømna i 1890, skal ha vært tingstue. På Øystrand ble den brukt til bolig før den ble flyttet til bygdetunet. På bygdetunet ble den først brukt som snekker- og restaureringsverksted. Men i 2008 ble det murt opp en vedfyrt bakerovn i huset, og huset brukes i dag til formidling om baking. Det bakes og selges ferske bakervarer under ulike arrangement.

På tunet finner man også ei husmannsstue og en husmannsfjøs, et stabbur, en låve, et kvernhus, samt et skott, som opprinnelig var et eldhus. Låven rommer en samling av gamle landbruksredskaper. Tunets gamle kvernhus stod opprinnelig ved Bjøruelva i Vik, før det ble flyttet til kaien i Vikvågen og fungerte som ekspedisjonslokale i forbindelse med dampskipsanløp.

Hus, gjenstander, Sømna bygdetun

Sømhovdstua på bygdetunet. Foto: Ketil Born


Aktivitetsdager på bygdetunet

I slutten av juli hvert år arrangeres Sommardagan i Sømna, der mange av aktivitetene er lagt til bygdetunet med bl.a. åpen gård, utstillinger, salgsboder, gammeldags høyonn og baking. Sømna bygdetun har faste åpningstider på sommeren og før jul, men er åpent hele året og besøk kan avtales.

 

 

Medarbeidere

Avdelingsleder Sømna

Tove Rørmark

Avdelingsleder Sømna bygdetun Telefon: 469 22 991 E-post: Send e-post

Cirka 10 000 f.v.t. - 4000 f.v.t. Eldre steinalder

Se innhold Se innhold

Ca. 8500 f.v.t.

Fangstfolk, jegere og fiskere holder til på Vega. De bor i enkle telt eller små hytter i strandsona, og driver organisert fangst og fiske.

4000 f.v.t. - cirka 1800 f.v.t. Yngre steinalder

Se innhold Se innhold

Ca. 3900 f.v.t.-2350 f.v.t.

Gjenstander fra Sør-Skandinavia brukes særlig på kysten av Sør- og Midt-Helgeland. Blant annet prestisjedolker fra Nord-Jylland. Det forteller om vareutveksling.

Cirka 1700 f.v.t. - cirka 500 f.v.t. Bronsealderen

Se innhold Se innhold

Ca. 1800-500 f.v.t.

En mengde helleristninger lages på Tro, Flatøya og Rødøya i Alstahaug. de viser hval, elg, sel, båter, hester, fotsåler, abstrakte figurer, og det som er tolket som en skiløper. «Skiløperen» ser du i Helgeland Museums logo.

Se innhold Se innhold

Ca. 800-700 f.v.t.

Et bronsesverd begraves på Remmen i Tomsvik på Tomma i Nesna.

På Hillstad i Brønnøy garves to bronseøkser ned i jorda under en steinhelle. Kanskje er det offergaver?

500 f.v.t. - 550 Yngre jernalder

550 - 800 Merovingertid

Se innhold Se innhold

Ca. 200-800

Ringforma tunanlegg bygges og brukes. På Helgeland er ringtun funnet i Vassås i Bindal, Mo i Brønnøy, Leikenga på Tjøtta, Hov på Løkta i Dønna og Botnmoen i Kobberdal på Løkta. I tillegg er ett oppdaget på Øysund i Meløy på grensa mellom Helgeland og Salten.

Se innhold Se innhold

Ca. år 500 og fremover

Høvdingdømmer dannes flere steder: på Dønna, Tjøtta, Torgar i Brønnøy og Sandnes i Alstahaug.

800 - 1066 Vikingtid

Se innhold Se innhold

873

Sigrid Sigurdsdotter på Sandnes (født ca. 850) har vært enke i ett år. Hun gifter seg med Torolv Kveldulvson fra Fjordane. De bor først i Torgar i Brønnøy, deretter på Sandnes etter hennes far dør. Torolv er kongens skatteoppkrever.

1066 - 1537 Middelalder

1537 - 1660 Reformasjon

Se innhold Se innhold

1647 - Dikterpresten Petter Dass blir født

Petter Dass ble muligens født på Herøy 1647. Han var prest, jekteskipper, proprietær og forfatter. Mest kjent for samtiden som salmedikter med bl. a. salmen Herre gud ditt dyre navn og ære.

1660 - 1814 Enevelde

Se innhold Se innhold

1804

Mathias Bonsach Krogh blir utnevnt til første biskop i det nyopprettede bispedømmet Nordlandene og Finnmark. Samme år utnevnes han til sogneprest i Alstahaug prestegjeld. Alstahaug kirke blir Nord-Norges første domkirke.

1814 - 1884 Embetsmannsstaten

1884 - 1930 Industrialisering

Se innhold Se innhold

1901

Sandsundværulykka med storm og springflo 22. januar rammer 254 fiskere og tar livet til 34 mennesker i løpet av noen få timer. Kiste fra Sandsundvær kan ses på Herøy bygdesamling

1918 - 1940 Mellomkrigstid

1940 - 1945 Andre verdenskrig

1945 - 1972 Etterkrigstid

Se innhold Se innhold

1950-tallet

I denne perioden får mange helgelendinger innlagt strøm i husene sinde. Besøk Rana museum som har utstilling om husholdningsredskaper på strøm.

1972 - 2000 Oljealderen

2000 - Informasjonenes tidsalder

Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealderen
Yngre jernalder
Merovingertid
Vikingtid
Middelalder
Reformasjon
Enevelde
Embetsmannsstaten
Industrialisering
Mellomkrigstid
Andre verdenskrig
Etterkrigstid
Oljealderen
Informasjonenes tidsalder

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta alle", samtykker du i bruken av slike teknologier.